Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Besøkshjem og fritidskontakt

Fosen barneverntjeneste søker familier, og trygge ungdommer og voksne som kan hjelpe barn, ungdom og foreldre i en sårbar situasjon.

Meld din interesse her

Som besøkshjem eller fritidskontakt må du ha overskudd, kapasitet, og lyst til å hjelpe barn og unge som trenger det.

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra familie til familie. Men handler oftest at barnet skal få positive opplevelser i hverdagen. Det gir også mulighet til at foreldre kan få avlastning og tid til å hente seg inn slik at de kan gi barna den omsorgen de trenger. En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for en lengere periode.

Hva er en fritidskontakt?

Noen ganger kan barn og ungdom ha behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid. En fritidskontakt hjelper barna/ungdommene gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter på fritiden. Det kan være besøk i hjemmet, leksehjelp, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidskontakten hjelper barnet/ungdommen til å bli mer trygg på seg selv, mestre ulike livssituasjoner og til å omgås andre mennesker.

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem eller fritidskontakt.

Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. For å bli godkjent må du signere taushetserklæring og levere tilfredsstillende politiattest.

Søknad, rapportering og andre skjema

Se skjemaportalen og Barnevern for ulike skjema knyttet til Fosen barneverntjeneste. 

Silhuett av en voksen og barn som leier hverandre på tur. - Klikk for stort bilde