Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rapport fra tilsynsperson i fosterhjem

Vi har for tiden tekniske problemer med skjemaet. Opprett derfor et dokument der du svarer på spørsmålene under. Send dokumentet digitalt til Fosen barneverntjeneste:
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/998063728

Ved utfylling av rapporten bør tilsynspersonen skille mellom faktiske opplysninger gitt av andre, og egne vurderinger.

I rapporten skriver du:

 • Fosterbarnets navn
 • Fødselsdato
 • I fosterhjem hos
 • Omsorgskommune
 • Rapportnr
 • Tilsynsdato

1. Hvordan ble tilsynet utført?

 • hvor, evt. hvilke aktiviteter?
 • hvem var til stede?
 • snakket du med barnet alene? Hvis ikke, begrunn hvorfor? Er barnet kjent med muligheten for å ha med tillitsperson?
 • Snakket du med barnet først? Hvis ikke, begrunn hvorfor
 • snakket du med fosterforeldrene alene?
 • var det tema du ville følge opp fra forrige tilsynsbesøk? Hvis ja, hvilke?

2. Beskriv kontakten mellom tilsynsperson og fosterbarn

 • Hva var fosterbarnet mest opptatt av under tilsynsbesøket? evt. kontakt siden forrige tilsynsbesøk? Hvis ja, hvorfor? I hvilken anledning og på hvilken måte?

3. Beskriv samspillet mellomfosterbarn, fosterforeldre og øvrige familiemedlemmer:

 • barnets opplevelse av å bli møtt, forstått og inkludert?
 • trivsel?
 • gjøremål og aktiviteter?

4. Barnets livssituasjon (barnehage, skole etc.)

 • trivsel
 • hendelser av positiv eller negativ betydning

5. Kontakt mellom barnet og jevnaldrende/andre barn

 • venner
 • type kontakt
 • hobbyer
 • organiserte aktiviteter

6.  Kontakt mellom biologiske foreldre/-familie og barnet

 • kontakt siden sist, med hvem, hvor?
 • hvordan beskriver barnet kontakten?
 • reaksjoner før/etter samvær
 • barnets opplevelse avkontakt mellom biologiskforeldre/familie og fosterforeldrene

7. Beskriv barnets fysiske og psykiske fungering og helse:

 • hva uttaler barnet om:

*søvn, matvaner, fysisk aktivitet, sykdom, endringer i atferd, sosial fungering

*eventuelle behov for oppfølging, veiledning eller annen støtte

8. Barnets forståelse av å bo i fosterhjem:

 • om å værefosterbarn
 • årsak
 • tidsperspektiv

9.Åpent spørsmål til barnet:

«Har du andreønsker eller ytringer du vil at jeg skal formidle til barneverntjenesten»?

10.Beskriv kontakten mellom tilsynsperson og fosterforeldre:

 • Samarbeide ift.å gjøre avtaler om tilsynsbesøk?
 • Hvilke tema tok fosterforeldrene opp?
 • evt. kontaktsiden forrige tilsynsbesøk? Hvis ja, hvorfor?
 • hvilken anledning og på hvilken måte?

11.Hvordan opplever fosterforeldrene barnets:

*trivsel

*inkludering i fosterhjemmet og med venner

*gjøremål og aktiviteter

*hendelser av positiv eller negativ

betydning

12.Beskriv barnets fysiske og psykiske fungering og helse:

-hva uttaler fosterforeldrene om:

*søvn, matvaner,fysisk aktivitet,sykdom,endringer i atferd, sosial fungering

*eventuelle behov for oppfølging,veiledning eller annen støtte

13. Kontakt mellom foreldre/ biologisk familie og fosterforeldrene?

 • kontakt siden sist, med hvem, hvor?
 • hvordan beskriver fosterforeldrene kontakten?
 • reaksjoner før/etter samvær
 • barnets opplevelse av kontakt mellom biologisk foreldre/familie og fosterforeldrene
 •  

14.Trenger fosterhjemmet spesielle  tilbud/støtte?

 • hva uttaler fosterforeldrene om evt. behov for oppfølging, veiledning, annen støtte

15.Beskriv hvordan barnets kultur, språk, etnisitet og religion blir fulgt opp i fosterhjemmet

16.Konklusjon/ Avsluttende kommentar:

 • tilsynspersonens vurdering av barnets omsorgssituasjon og ivaretakelse
 • beskrivelse av evt. forhold som må følges opp ved neste tilsynsbesøk
 • rolle i fosterhjemmet
 • trenger flere skjema
 • trenger råd og veiledning
 • trenger tilsyns-personen ytterligere informasjon for å kunne utøve oppdraget på best mulig måte
 • annet du vil bemerke

Dato for neste tilsynsbesøk: