Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsperson

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Vil du bli fosterforelder?

Lurer du på om du kan bli fosterforelder, kan du lese mer om dette på Bufdir sine sider.

Hvis du kjenner et barn som trenger et fosterhjem og som du ønsker å være fosterforeldre for, kan du ta kontakt med Fosen barneverntjeneste.

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Veiledning til fosterforeldre

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et hjem hvor barn og unge bor midlertidig, fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Beredskapshjemmet er et privat hjem som er særlig egnet til å ta i mot barn akutt og for en kortere periode. Du får lønn og økonomisk støtte til å dekke utgifter. Les mer på https://ny.bufdir.no/fosterhjem/ulike-typer-fosterhjem/

Tilsynsperson

En tilsynsperson blir engasjert av barneverntjenesten til barn i fosterhjem. Tilsynspersonen har to hovedoppgaver:

1. Kontrollere at barnet får tilfredsstillende omsorg.

2. Kontrollere at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plassering blir fulgt opp.

Det skal minimum gjennomføres fire besøk hos fosterbarnet per år. En tilsynsperson gis timelønn og dekning av faktiske kostnader. 

Skjema

For rapporteringsskjema o.l., se vår skjemaportal.