Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Foreldregruppe med veiledning (ICDP)

Illustrasjon av en far med et barn som studerer noe i gresset.

 Et gratis lavterskel-tilbud til deg som har barn i alderen 0 til 18 år.
En ny rapport viser at ICDP har hatt en positiv effekt på foreldrene og på relasjonen mellom foreldre og barn.

Gjennom samlingene kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. På kurset bruker dere hverandre, og diskuterer utfordringer som foreldre møter i hverdagen, f.eks. leggetider, skjermtid, måltid osv.

Meld din interesse

Ved å sende inn skjemaet, melder du din interesse for å delta i ei foreldregruppe. Navnet ditt blir da sendt til en foreldreveileder i nærheten av der du bor. Veilederen vil ta nærmere kontakt med deg for informasjon om aktuelle datoer og tidspunkt for foreldregruppe. Dette skjemaet er ikke ei bindende påmelding.

Last ned brosjyre (PDF, 913 kB)

Hvem kan melde seg på kurset?

Foresatte som har barn i alderen 0 – 18 år.

Hvor og når holdes kurset?

Rundt omkring i Indre Fosen kommune. 

Ei foreldregruppe møtes 8 kvelder, og hver samling varer 1,5 til 2 timer. For foreldre som deltar gjennom introduksjonsprogrammet er det opptil 12 gruppemøter, og her benyttes tolk.

Hvem holder kurset?

Sertifiserte kursledere fra barnehager, helsestasjoner, voksenopplæring og innvandringstjenesten og barnevernstjenesten i Indre Fosen kommune.  . 

Må begge foresatte delta?

Det er veldig bra om begge foreldrene deltar, men det går fint om bare en deltar også.

Kurset er gratis.

 

Ny rapport viser god effekt

Det har nå kommet en rapport etter studie av effekten av å delta på ICDP kurs: https://www.fhi.no/publ/2021/effektevaluering-av-international-child-development-programme-icdp/ Overordnet viser resultatene at ICDP har hatt en positiv effekt på foreldrene og på relasjonen mellom foreldre og barn, selv om effektene er små. Etter avsluttet ICDP-veiledning oppgir foreldrene i intervensjonsgruppen at de har blitt tryggere i foreldrerollen, og at de praktiserer en mer støttende foreldrestil sammenlignet med kontrollgruppen. Den positive endringen gjelder både på kort og lang sikt. 

Målet med foreldregruppene

Hovedformålet med gruppene er å styrke dine positive opplevelser av barnet ditt. 

Dette innebærer

  • At du tilpasser omsorgen til barnets egne behov og initiativ, og blir bevisst på å se barnets tilstand og behov.
  • At du styrker din selvtillit som forelder.
  • Å fremme en en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom deg som omsorgsgiveren og barnet ditt, slik at det følelsesmessige forholdet mellom dere blir positivt og utviklende.
  • Å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet, for å utvikle og veilede barnets opplevelser og utspill i forholdet til omverdenen.

Foreldreveiledning følger programmet ICDP (International child development programme). ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Du kan lese mer om ICDP på deres hjemmeside.
 

Kontakt

Ta kontakt med din lokale barnehage, skole eller helsestasjon

Kontakt

Dagrun Fissum Solli
enhetsleder Barnehage
E-post

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene