Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole.

Henvisningsskjema enkeltsak (PDF, 610 kB)

Henvisningsskjema systemsak (PDF, 133 kB)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste

  • samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging*
  • bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål 
  • støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov
  • gir individrettet støtte i form av drøftingsmøter før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning

* se modell for samarbeid med barnehage (PDF, 264 kB), og modell for samarbeid med skole (PDF, 512 kB)

Hvordan kan du få tilbudet?

 Bruk henvisningsskjema enkeltsak og systemsak inntil videre. Som foresatt kan du også ta direkte kontakt med PPT (se kontaktinfo under). 

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med den som er saksansvarlig hvis denne er kjent. Ved andre eller mer generelle spørsmål, ta kontakt med leder. Ikke send sensitiv informasjon per e-post eller sms, men skriv en enkel beskjed om å ta kontakt, hvis vi ikke er tilgjengelig på telefon.

Kontakt ansatte

Kontaktskjema

Bruk vårt kontaktskjema for skriftlig henvendelse og/eller innsending av dokumenter på sikker måte (ID-port-innlogging)

Adresse for fysisk post:

Indre Fosen PPT
Postboks 23
7101 Rissa

Besøksadresse:

Indre Fosen PPT, Helsetunet, 7100 Rissa

Lover og rettigheter

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33
 

 

 

Kontakt

Tove Karin Lein
enhetsleder PPT
E-post
Jannicke Askjem
PP-rådgiver og familieterapeut
E-post

Prosjektleder for Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS)

 

Karin Breivoll Aune
spesialpedagog, hovedansvar førskolebarn
E-post
Jenny Vaarheim Brovold
PP-rådgiver
E-post
Elin Solli
PP-rådgiver og logoped
E-post