Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole.

Henvisningsskjema enkeltsak (PDF, 610 kB)

Henvisningsskjema systemsak (PDF, 133 kB)

PPT har kontor i sokkelen på Rissa helsetun. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT):

  • samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
  • bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål 
  • støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov
  • gir individrettet støtte i form av drøftingsmøter før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning

Hvordan kan du få tilbudet?

PPT og skolene er i gang med å utarbeide en modell for samarbeid virksomhetene i mellom. Den vil etter hvert bli lagt ut. Det samme skal vi gjøre med barnehagene. 
Bruk henvisningsskjema enkeltsak og systemsak inntil videre.

Kontakt

Ta direkte kontakt med den som er saksansvarlig hvis denne er kjent.  Ved andre eller mer generelle spørsmål, ta kontakt med leder. Ikke send sensitiv informasjon per e-post eller sms, men skriv en enkel beskjed om å ta kontakt, hvis vi ikke er tilgjengelig på telefon.

Kontakt ansatte

Postadresse:

Indre Fosen PPT, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Besøksadresse:

Indre Fosen PPT, Helsetunet, 7100 Rissa

Lover og rettigheter

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c
 

 

 

Kontakt

Tove Karin Lein
enhetsleder PPT
E-post
Mobil 971 35 240

Prosjektansvarlig "Inkludering på alvor"

Jannicke Askjem
PP-rådgiver og familieterapeut
E-post
Mobil 911 45 612
Karin Breivoll Aune
spesialpedagog, hovedansvar førskolebarn
E-post
Mobil 959 62 661
Jenny Vaarheim Brovold
PP-rådgiver
E-post
Mobil 416 81 735
Elin Solli
PP-rådgiver og logoped
E-post
Mobil 916 70 778