Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ferier og fridager

 

Påmeldingsskjema ferie-SFO

Se skoleruta for grunnskolene her.

Helg og helligdager

SFO er stengt lørdager og søndager og på helligdager som faller på ukedager.

Planleggingsdager

SFO er stengt på fem av skolens seks planleggingsdager.

Jul og påske

SFO er stengt fra og med julaften til og med nyttårsdagen og dagene i påskeuka (mellom palmesøndag og skjærtorsdag).

Høstferie, vinterferie, sommerferie

Se skoleruta for grunnskolene her.

Det kreves minst seks påmeldte barn i skolens ferier for at SFO holdes åpent. Er antallet lavere, gir kommunen tilbud om å benytte seg av SFO ved en annen skole i kommunen.

I skolens ferier er åpningstida som hovedregel kl. 7.00–16.00. Lokale behov kan påvirke åpningstidene.

Det må gis beskjed i god tid om behovet for SFO i ferier. Det skal være avklart minimum fire uker før den aktuelle ferien om det blir et tilbud om ferie-SFO ved den enkelte skole. Påmelding til sommer-SFO legges rundt 1. mai, og beskjed om hvilke uker det blir sommer-SFO, sendes ut så fort som mulig etter påmeldingsfristen.

I skolens ferier vil SFO ved de ulike skolene enkelte dager kunne samordne driften. Oppmøte og henting skjer som vanlig på elevens egen SFO. Eventuell transport av barn mellom skolene i SFO-tida i ferier skal ikke foregå med de ansattes biler, men med offentlig transport.

Pris

Skolefritidsordningen (SFO) 2022
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1 238 kr 12 381 kr
8 til 16 timer per uke 2 138 kr 21 388 kr
16 timer per uke eller mer: 2 814 kr 28 135 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.
Kjøp av ekstradager/feriedager: 328 kr

Hvis du reiser på ferie

Foreldre/foresatte som reiser på ferie med barna sine i SFO-året, vil ikke få innvilget søknad om fritak for betaling av SFO i den tiden de er på ferie.