Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bytte skole

I Indre Fosen kommune har vi fritt skolevalg. Det betyr at du kan søke om å bytte til en annen skole enn nærskolen, uten å begrunne søknaden. 

Søk om skolebytte

Så fremt det er ledig kapasitet i den skolen foresatte ønsker at barnet skal gå på, skal kommunen innvilge søknaden. Det er rådmannen som behandler søknaden. Barna skal gis anledning til å uttale seg før søknad om skolebytte fremmes.  

Ekstrautgifter til skoleskyss

Du må selv dekke ekstrautgifter til skoleskyss som følge av et skolebytte. Fylkeskommunens grenser for akseptabel reise- og ventetid gjelder ikke for elever som går på en annen skole enn nærskolen. Foresatte må selv kjøre barna til skolen, eller kontakte AtB for å kjøpe busskort.