Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolekretser

Indre Fosen har seks skolekretser: Stadsbygd, Åsly, Fevåg/Hasselvika, Mælan, Leksvik og Vanvikan.

Forskrift om skolekretsgrenser Indre Fosen  (PDF, 280 kB)

1. Stadsbygd skolekrets dekker den sørligste delen av kommunen. I vest utgjør Mjølkåa nordgrensen mot Åsly skolekrets, i øst går grensen mellom Markabygda og Sørmodalen, slik at Svebakken og Myrvang tilhører Stadsbygd skolekrets. Grensen mot Vanvikan skolekrets i øst følger den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

2. Åsly skolekrets dekker de midtre deler av kommunen. I vest utgjør Ofaret og Mjølkåa grensene mot hhv Fevåg/Hasselvika og Stadsbygd skolekrets. I øst utgjør Hogsdalen grensen mot Mælan skolekrets, mens grensen mot Stadsbygd skolekrets går mellom Sørmodalen og Markabygda. Grensen mot Leksvik og Vanvikan skolekretser følger den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag. I nordøst grenser Åsly skolekrets mot Åfjord og Steinkjer kommuner.

3. Fevåg/Hasselvika skolekrets dekker de nordvestlige deler av kommunen. Skolekretsen grenser mot Åsly skolekrets i Ofaret og mot Mælan skolekrets ved Hafella.

4. Mælan skolekrets dekker de nordøstlige deler av kommunen. Skolekretsen grenser mot Åsly skolekrets i Hogsdalen og mot Fevåg/Hasselvika skolekrets i Hafella, slik at husstandene i Hafella tilhører Mælan skolekrets.

5. Leksvik skolekrets dekker den nordøstlige delen av kommunen. Mot sør-vest grenser Leksvik skolekrets mot Vanvikan skolekrets i Hestdalsbukta, øst for Hindrem. Områdene rundt veien over Kråkmoskogen til Kulia tilhører Leksvik skolekrets. Grensen mot Åsly skolekrets følger den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og SørTrøndelag. Mot nord og øst grenser skolekretsen mot Verran og Inderøy kommuner.

6. Vanvikan skolekrets dekker den midtre og østre delen av kommunen. Grensen mot Leksvik skolekrets går i Hestdalsbukta. Grensen mot Åsly skolekrets i nordvest følger den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Grensen mot Stadsbygd skolekrets i vest følger den gamle fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Skoler med ungdomstrinn

Stadsbygd, Åsly, Mælan, Leksvik og Vanvikan skolekretser har 1-10-skoler. Fevåg/Hasselvika krets har 1-7-skole. Barneskoleelever fra Fevåg/Hasselvika krets går ungdomstrinnet på Åsly skole.