Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skoleskyss

Avstand fra hjem til skole, barnets alder, og trafikale forhold avgjør om barnet får gratis skoleskyss.

Søk om skoleskyss

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Skoleruter fra AtB
Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Avstand til skolen

Elever i grunnskolen har lovfestet rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er over:

  • 2 km for elever på 1. trinn
  • 3 km for elever på 2. trinn (egen bestemmelse for Indre Fosen kommune)
  • 4 km for elever på 3.-10. trinn

Regn ut gangavstanden.

Som skolevei regnes både offentlig bil-, sykkel- og gangvei, samt privat vei som er åpen for allmenn ferdsel. Stier og tråkk som er i allment bruk gjennom året, kan betraktes som skolevei til tross for at de ikke brøytes

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under avstandene nevnt over. Se kapittel 6 i dette retningslinjene for oversikt over skoleveier som gir rett til skoleskyss. (PDF, 979 kB)

Andre forhold

Det finnes også regler for vinterskyss, elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse og voksne med rett til grunnskoleopplæring. Se retningslinjene.

 

Hvem må søke?

Hvis barnet ditt allerede går på skolen, har skoleskyss og ikke skal endre noe, så trenger du ikke å søke på nytt.

Du må søke om skoleskyss, hvis:

  • du har skolestarter.. Du får også informasjon om dette i vedtaket om skoleplass som sendes ut i februar. Grunnen til at du må søke, selv om barnet har lovfestet rett, er at de som gjennomfører transporten i god tid før skolestart får kartlagt holdeplasser, eventuelt delt bosted osv. Kommunen må være sikre på at alle opplysninger om barnet stemmer. Vi må også vite om alle som har lovfestet rett, ønsker skoleskyss.
  • eleven ikke har rett til skoleskyss i henhold til retningslinjene for skoleskyss i Indre Fosen (PDF, 979 kB) (PDF, 979 kB), men likevel mener at barnet bør ha skoleskyss (dette må da saksbehandles).
  • eleven har flyttet til ny adresse siden forrige skoleår. Dette er for at vi ikke skal glemme noen, og at vi skal få riktige opplysninger om holdeplass, delt bosted etc.
  • eleven ikke har hatt skoleskyss tidligere.
Hva skjer hvis jeg ikke holder fristen?

Du kan også søke om skoleskyss ellers i året, men for å være sikret at skysskortet er klart til skolestart i august, må du søke innen fristen. 

Kan man betale for skoleskyss?

Ja. Hvis barnet ditt ikke har rett til gratis skoleskyss, kan du betale busskort eller billett og bli med skolebussen fra nærmeste ordinære holdeplass. Se priser på atb.no/priser

Gjelder skoleskyssen til og fra SFO?

Nei, skoleskyssen er tilpasset skoledagens start og slutt. Foresatte må selv sørge for transport til og fra SFO. 

-->Åpningstider SFO

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Søknaden om skoleskyss registreres av kommunen hos AtB og behandles av enten Trøndelag fylkeskommune eller Indre Fosen kommune. Hvem som behandler søknaden, avhenger av om bakgrunnen for søknaden gjelder AtBs retningslinjer eller kommunens lokale retningslinjer. 

Hvis søknaden din innvilges, vil AtB utstede et skysskort eller fylle på skysskortet du allerede har. Hvis du får innvilget søknaden om skoleskyss pga avstanden mellom skole og hjem, så vil du ikke motta et eget vedtaksbrev om det. Men hvis søknaden gjelder skoleskyss på grunn av farlig skoleveg eller andre særlige behov vil Indre Fosen kommune sende eget vedtaksbrev til deg som sendte søknaden.  

Må jeg ha nytt kort hvert år?

Nei. Elevene skal benytte samme kortet (t:kort skole) i alle år de går på skole om de har rett til fri skoleskyss. Det gjelder også ved bytte av skolested, og ved overgangen barneskole-ungdomskole-videregående skole.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har mistet kortet?

Har du glemt, mistet eller ødelagt ditt t:kort skole, må du kontakte skolen din.

Det koster kr 150,- i erstatning dersom du mister eller ødelegger kortet og må ha nytt. Det gjelder ikke elever i 1. -4. trinn.

NB! T:kort skole inneholder en antenne som kan kortslutte. Kortet må ikke lages hull i/knekke/bites/bøye.

Hvis du trenger ny plastlomme til t:kortet,  ta kontakt med skolen.

Reglene for skoleskyss

Last ned skoleskyss-reglementet (PDF, 7 MB)

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940