Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehageteam og skoleteam

Barnehage- og skoleteam i Indre Fosen er et lavterskeltilbud for foresatte og ansatte ved barnehage, skole og helsestasjon. Formålet med teamene er å være rådgivende organ som skal bidra til å sikre rett hjelp til rett tid.

Teamene består av fagpersoner fra helsestasjonen/skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, psykisk helse og barneverntjenesten. Sammen med foresatte og ansatte drøfter vi og kommer med råd om mulige tiltak for å løse sammensatte utfordringer rundt barn og unge. Teamet kan også brukes for barn som ikke har begynt i barnehage.

Hvilke type saker kan være aktuelle?

Hvis du for eksempel er bekymret for at barnet ditt har høyt fravær, har sosiale utfordringer, endrer atferdsmønster, har endringer i livssituasjonen, eller du har spørsmål omkring barns utvikling, språk og trivsel osv., kan du ta kontakt med skoleteamet eller barnehageteamet. 

1. Skoleteamet

Teamet har tilholdssted i Rissa helsetun og i kommunestyresalen i Leksvik. Virksomhetene melder inn sak til det teamet de har geografisk størst nærhet til. Unntaket er ved anonyme drøftinger, da velges det teamet man er geografisk lengst unna.

Teamet består av representanter fra helsestasjonen, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kommunepsykolog og barnevern. Andre tjenester kan bli invitert inn ved behov, for eksempel psykisk helse, legetjenesten og barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Det er opp til den enkelte tjeneste å avgjøre hvem som skal representere dem.

Meld inn sak til skoleteamet

Virksomhetene melder inn behov for drøfting til teamet senest ei uke før møtedato. Sakene meldes til:

Leksvik: Anne Berit Sundset

Rissa: Jenny Brovold

Den som ber om å få drøfte sak (barnehage, skole, innvandringstjenesten og andre instanser) informerer foresatte om teamet og innhenter skriftlig samtykke fra foresatte for å ta saken opp i teamet (bruk samtykkeskjema). Det er ønskelig at foreldre / foresatte deltar i drøftingen. Unntaksvis kan det foretas anonyme drøftinger.

 • Utfylt skjema tas med til møtet i skoleteamet.
 • Det settes av én klokketime til hver sak.

Møtedatoer for skoleteamet i Leksvik

 • 21. november  09.30 – 13.00   (Leksvik)
 • 13. desember  09.00 – 11.00   (Vanvikan)

Møter i Rissa for skoleteamet i Rissa

(helsetunet) 13.30 – 15.30 (kan utvides ved behov):

 • 18. november
 • 9. desember
 • 20. januar 2020

Formen på møtet er strukturert:

 • Møteleder har ansvar for å styre samtalen og passe tidsbruken.
 • Skolen skal være representert med minst to representanter – avdelingsleder og en fra ledelsen.
 • Virksomheten og/eller foreldrene som melder inn saken beskriver problemet, hva de har gjort hittil og eventuelle resultater.
 • Runder med spørsmål til avklaring fra teamet.
 • Teamet bruker arbeidsmetoden reflekterende team (reflekterer seg imellom mens de som har bragt inn saken lytter).
 • Siste runde avsluttes med en avklaring på hva virksomheten og foreldre/ foresatte har hørt i refleksjonen – konklusjon.
 • Det skal skrives referat/notat som skal journalføres inn i helsestasjonens journalsystem. En fra barnehagen skriver referat under møtet.
 • Virksomhetene og foreldre tar med seg nyttige innspill til sitt videre arbeid.

Innspillene er rådgivende, skoleteamet er ikke et beslutningsorgan.

 

2. Barnehageteamet

Teamet har tilholdssted i Rissa helsetun og i kommunestyresalen i Leksvik. Virksomhetene melder inn sak til det teamet de har geografisk størst nærhet til. Unntaket er ved anonyme drøftinger, da velges det teamet man er geografisk lengst unna.

Teamet består av representanter fra helsestasjon, PPT, kommunepsykolog og barnevern. Andre tjenester kan bli invitert inn ved behov, for eksempel psykisk helse, legetjenesten og BUP. Det er opp til den enkelte tjeneste å avgjøre hvem som skal representere dem.

Meld inn sak til barnehageteamet

Virksomhetene melder inn behov for drøfting til teamet senest en uke før møtedato. Sakene meldes til:

Rissa: Merete Strøm Lernes

Leksvik: Lillian Hårberg

Den som ber om å få drøfte sak (barnehage, skole, innvandringstjenesten og andre instanser) informerer foresatte om teamet og innhenter skriftlig samtykke fra foresatte for å ta saken opp i teamet (bruk samtykkeskjema). Det er ønskelig at foreldre / foresatte deltar i drøftingen. Unntaksvis kan det foretas anonyme drøftinger.

 • Utfylt skjema tas med til møtet i barnehageteamet.
 • Det settes av 1 klokketime til hver sak.

Møtedatoer for barnehageteamet i Leksvik

Møtene holdes i kommunestyresalen kl. 12.00 – 15.00:

 • 4. november
 • 5. desember
 • 23. januar 2020

Møtedatoer for barnehageteamet i Rissa

Møtene holdes på helsetunet kl 10.00 – 12.00 (kan utvides ved behov)

 • 18. november
 • 9. desember
 • 27. januar 2020

Formen på møtet er strukturert:

 • Møteleder har ansvar for å styre samtalen og passe tidsbruken.
 • Barnehagen skal være representert med minst 2 representanter – avdelingsleder og en fra ledelsen.
 • Virksomheten og/eller foreldrene som melder inn saken beskriver problemet, hva de har gjort hittil og evt. resultater.
 • Runder med spørsmål til avklaring fra teamet.
 • Teamet bruker arbeidsmetoden reflekterende team (reflekterer seg imellom mens de som har bringt inn saken lytter).
 • Siste runde avsluttes med en avklaring på hva virksomheten og foreldre/ foresatte har hørt i reflekteringen – konklusjon.
 • Det skal skrives referat/notat som skal journalføres inn i helsestasjonens journalsystem. En fra barnehagen skriver referat under møtet.
 • Virksomhetene og foreldre tar med seg nyttige innspill til sitt videre arbeid.

Innspillene er rådgivende, barnehageteamet er ikke et beslutningsorgan.