Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Søknadsfristen var 10. desember.

Søk tilskudd via Bufdirs søknadsportal

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.  Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målgruppa for ordningen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Du må opplyse hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene (se punkt 2 og 3 g). Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.
b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punktet om kommunal forankring.  Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen.


Kommunal forankring

Kommunen/bydelen er direktoratets samarbeidspartner skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering. Vurdering og prioritering skal enten gjøres i politisk utvalg/komite eller av øverste politiske og administrative nivå. Dersom søknadene ikke behandles i politisk utvalg, må det legges ved en signert bekreftelse fra øverste politiske og administrative nivå.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Les mer om ordningen på Bufdirs sider

Kontakt

Hilde Anhanger Karlsen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 980 09 605
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.