Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Demens

Indre Fosen kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Søk om tjenester (PDF, 140 kB)

Dagaktivitetstilbudet

Demensomsorgen omfatter personer med mistanke om demens, personer med demens og deres pårørende.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Det kan være vanskelig å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.

Demensomsorg omfatter tjenester som: 

Tidlig demensutredning er viktig for å:                                  

 • utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer.
 • vurdere medisiner
 • legge til rette for hjemmesituasjonen for personen med demens og deres pårørende
 • sette i gang tiltak til riktig tid

Indre Fosen hukommelsesteam

Hukommelsesteamet (tidligere demensteamet) ble opprettet i 2016 og er en tverrfaglig gruppe med helsepersonell med spesialkompetanse og interesse for sykdommen demens. Tjenesten er et lavterskeltilbud til personer med demens og deres pårørende. 

Hva kan teamet tilby?

 • hjemmebesøk i forbindelse med utredning til personer med mistanke om demens og deres pårørende
 • kartlegging av behov for hjelp i hjemmet
 • informere om hjelpetilbud og hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • oppfølging av personer med demens og deres pårørende
 • gi informasjon om hva demens er
 • veiledning/samtaler til pårørende og helsepersonell
 • Pårørendeskole (hvert 2.år)

Hukommelsesteamet har et tverrfaglig samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Hvem kan ta kontakt ?                                                                      

 • Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt.
 • Helsepersonell
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Besøksadresse:

Rissa helsetun, Årnsethflata 28, 7100 Rissa

Postadresse:

Indre Fosen kommune, v/Hukommelsesteamet, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

E-post:

Hukommelsesteamet kan kontaktes direkte via epost
hukommelsesteam@indrefosen.kommune.no

Obs! Ikke send sensitiv informasjon per e-post!

Telefon:

Kommunens forvaltningskontor: 73 85 29 79/78

 

 

Kontakt

Bente Vårum
koordinator for Indre Fosen hukommelsesteam
E-post
Stine Kobberrød
ergoterapeut Indre Fosen hukommelsesteam
E-post
Anne Kristine Selseth
sykepleier Indre Fosen hukommelsesteam
E-post
Cheneso Moumakwa
lege i Indre Fosen hukommelsesteam
E-post
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.