Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Folkehelse

Folkehelse dreier seg egentlig om trivsel og mestring blant innbyggere, altså hvordan man har det.

Rapport fra HUNT

Tematiske rapporter fra HUNT

Arbeid med folkehelse forutsetter imidlertid tre ting: Den faktiske helsetilstanden til innbyggerne, kunnskap om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen og om samfunnets helhetlige innsats for å fremme helse. Indre Fosen kommune jobber for tiden med en ny modell for folkehelsearbeidet.

Bredt perspektiv

Arbeid med folkehelse omfatter ikke bare samfunnets ordinære tjenester med tanke på diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Perspektivet er mye bredere. Folkehelse griper inn i utformingen av alle områdene i samfunnet. Innsatsen kan imidlertid styres ved å svekke forhold som gir helserisiko og ved å styrke forhold som gir bedre helse.

Samfunnsplanen

I kommuneplanene til Rissa og Leksvik er folkehelse vektlagt på flere samfunnsområder. Det betyr at vi er forpliktet til å arbeide aktivt for å styrke innbyggernes helse. I tillegg til folkehelse skal samfunnet vektlegge bærekraft, økt befolkning, miljø og estetikk. Et helhetlig godt samfunn skal gi trygge og utviklende oppvekst- og levekårsforhold for innbyggerne.