Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT): Nærmiljø

Tema i denne rapporten er nærmiljø, med vekt på trivsel, trygghet og fysisk nærmiljø i form av tilgjengelighet til ulike tilbud og funksjoner, samt støyplager.

Nærmiljø i Trøndelag 2019: trivsel, opplevd trygghet, tilgjengelighet til tjenester og nærmiljøressurser, og støy (Helsestatistikk-rapport nummer 5 fra HUNT4, utgitt 4. januar 2021) –

Vedlegg 1 – Nedlastbare kommunetabeller versjon 1 

Vedlegg 2 – Nedlastbare kommunetabeller versjon 2

 Mange av disse temaene er kun kartlagt i sørdelen av fylket, men HUNT tror likevel at kunnskapen har overføringsverdi også til norddelen av fylket.

Denne rapporten og tidligere rapporter finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt/rapporter eller ved å gå til Trøndelag fylkeskommune sin nettside.
Det oppfordres til at rapportene lenkes til egne hjemmesider etter hvert som de blir utgitt.

Neste rapport, som forventes å foreligge i løpet av februar 2021, skal omhandle tematikk om sosiale relasjoner, sosial støtte, ensomhet, dagligliv og psykisk helse. Denne tematikken er nokså omfattende så det er mulig vi velger å splitte dette opp i to rapporter, vi vil vurdere dette underveis.