Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rapport fra HUNT-undersøkelsen: Helse og kronisk sykdom

Helsestatistikk-rapport fra HUNT4 som omfatter hele Trøndelag ble lagt ut i mars 2020.

Svarprosenten totalt for Indre Fosen kommune ble 50,8.

Se rapportene med figurer her

7.0 Helse og kronisk sykdom

Helsestatistikk-rapport fra HUNT4 som omfatter hele Trøndelag ble lagt ut i mars 2020. Gjelder svar fra folk fra 18 – 104 år.
Rapporten gir ikke et fullstendig bilde av folkehelsa, men tar for seg to viktige overordnede helsemål:

  1. Folks oppfatning av sin egen helse, basert på spørsmålet: Hvordan er helsa di nå: dårlig, ikke helt god, god eller svært god. Selvopplevd helse er et betydningsfullt mål på helse som også forutsier senere utvikling av sykelighet og dødelighet.
  2. Spørsmål om langvarig begrensende sykdom, basert på spørsmålet: Har du noen langvarig (minst 1 år) sykdom, skade eller lidelse av fysisk eller psykisk art som nedsetter dine funksjoner i det daglige liv?

 

Fylket

Indre Fosen

Åfjord

Ørland

 

Dårlig selvopplevd helse (%)

Menn:    20

Kvinner: 26

Menn:    21,4
Kvinner: 27,6

Menn:    23,3 Kvinner: 28,8

Menn:    25,4
Kvinner: 32,4

 

 

 

 

 

Langvarig begrensende sykdom (%)

Menn:    32
Kvinner: 38

Menn:    33
Kvinner: 38,1

Menn:    32,8
Kvinner: 37,2

Menn:    31,4
Kvinner: 41,2

 


Figur 3 og 4 (side 11 og 12) viser dårlig selvopplevd helse (%) etter alder, kjønn og utdanningsnivå fra 18 – 104 år i Trøndelag.

Funn:
- Andelen øker gradvis med høyere alder for begge kjønn.
- En større andel kvinner enn menn rapporterer dårlig selvopplevd helse.
- Både for kvinner og menn fremtrer et mønster der andelen som rapporterer dårlig
  selvopplevd helse synker med økende utdanningslengde.

Figur 7 og 8 (side 15 og 16)viser langvarig begrensende sykdom (%) etter alder, kjønn og utdanningsnivå
fra 18 – 104 år i Trøndelag.

Funn:
- Andelen stiger med alder, hvor det er noen kjønnsforskjeller i de yngste aldersgruppene.
  Andelen er ganske lik mellom kvinner og menn senere i livet.
- Andelen er lavest for de med høy utdanning og øker gradvis med synkende
  utdanningslengde.