Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Forvaltningskontoret er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Hvem kan kontakte Forvaltningskontoret?

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med Forvaltningskontoret. Forvaltningskontoret vil kunne svare på spørsmål, gi deg veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell håndterer søknaden og fatter vedtak.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet i Indre Fosen kommunen har funksjonen som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og skal bidra til å samordne tjenestene for å sikre et helhetlig tilbud til deg som bruker. Koordinerende enhet har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan og koordinator i kommunen. Bruker selv, pårørende eller fagfolk kan ta kontakt.

Hvilke tjenester kan du søke om?

Forvaltningskontoret har ansvar for vurdering, sakshandsaming og tildeling av følgende tjenester: 

 • tidsavgrensa opphold i institusjon - korttidsopphold
 • langtidsopphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorg
 • dagopphold
 • avlasting utenfor institusjon
 • avlasting i institusjon
 • hjemmesykepleie
 • praktisk bistand: daglige gjøremål
 • praktisk bistand: opplæring i daglige gjøremål
 • praktisk bistand: Brukerstyrte personlig assistanse (BPA)
 • Matombringing (matlevering)
 • Trygghetsalarm
 • dagsenter/arbeidssenter for mennesker med  utviklingshemning
 • dagsenter for hjemmeboende demente
 • støttekontakt
 • omsorgsstønad
 • individuell plan
 • parkeringsbevis for forflyttingshemmede
 • transporttjeneste for mennesker med funksjonshemning

Adresse

Postadresse: Indre Fosen kommune ved Forvaltningskontoret for helse og omsorg, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Besøksadresse: Forvaltningskontoret på Rissa sykehjem, Rissa helsetun,  Rissa og på Leksvik kommunehus, Vinnasand 9, Leksvik. 

 

 

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
E-post
Telefon 73 85 29 78
Mobil 908 40 627
Tove Penna Steen
E-post
Mobil 414 58 948
Koordinerende enhet
E-post
Telefon 74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.