Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ergoterapi

Ergoterapeutene ønsker å fremme helse gjennom aktivitet, legge til rette for selvstendighet, mestring og deltagelse i aktiviteter ut fra individuelle ønsker og behov

Send forespørsel/Bestill time til ergoterapeut

Hjelpemidler

En ergoterapeut kan bistå deg om du har utfordringer med dine daglige aktiviteter, ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i din hverdag.

Du kan kontakte ergoterapitjenesten, vi er lokalisert både i Rissa og i Leksvik. Se kontaktinfo nederst på siden. 

Hva gjør ergoterapeutene?

  • Snakker med deg om hva som er viktige aktiviteter for deg å mestre, hvordan din hverdag er nå, og ønsker for framtida.
  • Funksjonsutredning: tester, kartlegger og observerer hvordan du utfører dine daglige aktiviteter.
  • Hjelper deg med å trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter.
  • Bistår med å vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søknad og opplæring i bruk av disse.
  • Gir råd og veiledning om muligheter for å tilpasse de fysiske omgivelsene i hjemmet, på barnehagen og på skolen for at omgivelsene skal bli funksjonell for deg.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud, både i institusjon, private hjem, barnehage og skole.

Ergoterapeutene er også

Synskontakt

Hørselskontakt

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av en ergoterapeut?

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med å mestre hverdagslivets aktiviteter. Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontakt

Kontakt Leksvik

Kontakt Rissa

Kontakt Vanvikan

Kontaktinfo, virksomhetsleder