Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hørselskontakt

I Indre fosen er det hørselskontakter, hørselskontaktene jobber med alle aldersgrupper og samarbeider tett med hjelpemiddelsentralen i Trøndelag.

Hørselskontaktene kan bistå med:

  • Kartlegge behov i brukers nærmiljø, som regel ved hjemmebesøk
  • Råd og veiledning
  • Hjelp med søknadsprosessen ved søknad om hørselshjelpemidler
  • Opplæring i bruk av hørselshjelpemidler
  • Utprøving av hørselshjelpemidler

Kriterier

For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år), og hjelpemidlet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal

  • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • Fungerer i barnehage, skole og som lærling
  • Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Henvisning

Bruker og pårørende kan ta kontakt på telefon eller mail (ikke sensitiv informasjon) til hørselskontakt, eller kontakte kommunens tjenestekontor.

Kontaktinformasjon voksne og eldre:

Ergoterapeut Stine Kobberrød

Kontaktinformasjon barn og unge:

Ergoterapeut Anita Sørensen