Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Indre Fosen kommune består av kommunalt ansatt fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. 

Henvisningsskjema fysioterapi

Hvem kan få tjenesten?

Vi jobber med personer i alle aldre, både spedbarn, barn og ungdom, voksne og eldre. Du trenger ingen henvisning fra lege for å motta fysioterapi. Du trenger kun å fylle ut et skjema slik at vi får de nødvendige opplysninger vi har behov for. Opplysningsskjemaet finner du i våre venterom eller i resepsjon på de ulike behandlingsstedene. Du kan også ringe direkte til oss, så mottar vi opplysninger per telefon. Vi tar deretter kontakt med deg så raskt vi har kapasitet.

Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

Vårt kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å behandle skader og sykdommer som gir smerter og nedsatt funksjon i muskelskjelettsystemet. Hvis du har skadet deg, er operert eller av andre grunner har nedsatt funksjonsevne bør du ta kontakt.

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Du vil først få en undersøkelse og vurdering av hva fysioterapeuten mener kan være årsak til dine problemer, og videre en vurdering av hvilke tiltak som kan settes inn. Målet er at du skal utvikle, gjenvinne, eller opprettholde funksjonsnivået ditt, utnytte dine egne ressurser og bidra aktivt til å få en bedre helse.

Vi jobber både individuelt rettet, gruppebasert og med helsefremmende og forebyggende tiltak på samfunnsnivå. Vi har et tett samarbeid med annet helsepersonell i vårt arbeid, og reiser ut til blant annet barnehager, skoler og rehabiliteringsavdelinger på sykehjem.

Behandlingssted

Du finner fysioterapeut i Leksvik, Rissa og Vanvikan.  Når du fyller ut opplysningsskjema, er det mulig å velge ønsket behandlingssted. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ulik ventetid på de forskjellige lokalisasjonene.

Treningsgrupper

Nytt tilbud i Rissa i høst: “Frisk og rask” er en gruppe med fokus på styrke, kondisjon og balanse, både med og uten utstyr. Treningen blir tilpasset ulike nivå og alle aldersgrupper er velkommen. Treningen foregår på torsdager 1000-1100 i lokalene til fysio- og ergoterapiavdelingen i 1. etg på helsehuset i Rissa. Første trening er 02.09.21 Semesteravgift: 1050 kr. Ta kontakt med ekspedisjonen for påmelding eller spørsmål på tlf: 90 20 16 53. 

Forebyggende grupper avdeling Leksvik høsten 2021 (uke 35-50)

Semesteravgift:

Treningssal: 1050 kr

Ta kontakt med ekspedisjon for påmelding: 90 20 16 53

«Sterk og stødig» 

Ledes av utdannet “sterk og stødig”-instruktør. Styrke, kondisjon og balansetrening for eldre hjemmeboende som kan gå uten ganghjelpemiddel innendørs.

Tirsdager kl. 10:30-11:30

Antall plasser: 10

«Stiv og støl»

Sirkeltrening med fokus på styrke og balanse. Tilbudet er for eldre hjemmeboende menn som kan gå uten ganghjelpemiddel inne- og utendørs.

Fredager kl. 10:00-11:00

Antall plasser: 10               

Frisk og rask 1 (tidligere «60+»)

Styrke og kondisjonstrening. Selvstendig uten ganghjelpemiddel.

Onsdager kl. 11:00-12:00

Antall plasser: 10                       

Frisk og rask 2 (tidligere «60++»)

Funksjonell styrketrening. Selvstendig uten ganghjelpemiddel.

Onsdager kl. 13:00-14:00

Antall plasser: 10

Kropp og sinn

Bevegelse med fokus på kroppsbevissthet, balanse, styrke og avspenning. Alle aldre uten ganghjelpemiddel.

Fredager kl. 11:00-12:00

Antall plasser: 10

«Seniortrim Lundeng»

Fallforebyggende trening på Lundeng. For hjemmeboende og beboere på omsorgsbolig, selvstendig og ganghjelpemiddel. Onsdager kl. 10:00-10.30

Antallet plasser: 50+ (trenger ikke påmelding, bare møt opp)      

Behandlingsgrupper avdeling Leksvik

Lukkede grupper. Betaling iht. takstplakat Norges fysioterapiforbund.

Avlyst inntil videre grunnet smitteverntiltak

 

Bassengtrening for barn (nivå 2)

Ferdighetstrening og trygging i vann. Med assistentbehov.

Onsdager 09:30-10:30

Antall plasser: 6                              

Forebyggende grupper avdeling Rissa, høsten 2021 (uke 35-50)

Semesteravgift:

Treningssal: 1050 kr

Basseng: 1500 kr.

Ta kontakt med ekspedisjon for påmelding: 90 20 16 53

Bassengtrening for voksne 

Styrke og kondisjonstrening.

Selvstendige i hverdagsoppgaver.

Onsdager kl. 13:30-14:30

Antall plasser: 8                                         

«Aktivitetsgruppe»

Sirkeltrening, balanse og styrketrening.

Selvstendige med og uten ganghjelpemiddel.

Mandager kl. 10:00-10:45

Antall plasser: 6

Frisk og Rask

Styrke, kondisjon og balanse. Treningen blir tilpasset ulike nivå og alle aldersgrupper er velkommen.

Torsdager kl. 10:00-11:00

Antall plasser: 8

Behandlingsgrupper avdeling Rissa

Lukkede grupper. Betaling iht. takstplakat Norges fysioterapiforbund.

Bassengtrening for kvinner med smerter

Funksjonell og stabilitetstrening.

Onsdager kl. 12:15-13:00

Antall plasser:   8                                                 

Bassengtrening for barn (nivå 1)

Ferdighetstrening og trygging i vann. Med assistentbehov.

Mandager kl. 10:00-11:00

Antall plasser: 6      

Bassengtrening for barn (nivå 2)

Ferdighetstrening og trygging i vann. Med assistentbehov.
 Fredager kl. 12:00-13:00
 Antall plasser: 6                             

 

Priser for fysioterapi

Egenandel behandling 

Alle må betale egenandel når de er hos fysioterapeut. Egenandeler for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten er utgifter som begrenses av egenandelstak (frikortordningen). Fra 1.jan 2021 blir egenandelstak 1 (lege, psykolog mm.) og egenandelstak 2 (fysioterapi, rehabiliteringsopphold, tannsykdommer mm.) slått sammen til et felles egenandelstak. 

For prisoversikt henviser vi til oppdaterte takster her: https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler 

Andre tjenester 

Vi tilbyr muligheten for egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler.  

Pris: 25 kr pr trening, pr person. 

 

Kontakt

Kontakt Leksvik

Kontakt Rissa

Kontakt Vanvikan

Kontaktinfo, virksomhetsleder