Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helseplattformen

Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022. Her kan du lese hva dette betyr for deg som innbygger, samt annen informasjon om prosjektet.

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Plattformen binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Det skal komme både innbyggere og ansatte til gode. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten.

Helseplattformen AS har ansvaret for innføringen og den fremtidige forvaltningen av journalløsningen i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og øvrige kommuner som tar i bruk løsningen. 

Mange ulike journalsystem i dag 

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke "snakker sammen". Det gjør at du må gjenta sykehistorien din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg til. Dette er upraktisk for både pasient og ansatte i lege/helsetjenestene.

Vi har i dag ikke gode nok verktøy for god samhandling. Ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjenester.

Èn innbygger - èn journal 

Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet. Man er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge. Og kommunene på Fosen er med i prosessen. 

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge er med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester.

Indre Fosen kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022. Det samme vil Åfjord og Ørland kommuner, mens Osen etter planen innfører løsningen i 2025.

Per 11. oktober 2022 har totalt 18 kommuner signert avtale om å ta i bruk Helseplattformen, mens 45 andre kommuner er i gang med forberedelsene til dette. De siste kommunene som signerte tjenesteavtale var Molde, Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika.

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har nok informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

At informasjonen om deg samles i Helseplattformen, i stedet for i mange ulike plattformer, gjør det enklere for helsetjenestene å behandle deg. Med rask tilgang på all relevant informasjon, kan man gi god behandling raskt. Helsetjenestene slipper å bruke tid på å lete opp og samle informasjon om deg som pasient.

Videre så er det dyrt, ressurskrevende og ikke helt risikofritt å drifte fire ulike systemer, som hver må settes opp til å kunne sende informasjon ut fra ett system og inn i et annet.

NB: Løsningen for fastlegene kommer på plass på et senere tidspunkt. Denne delen av løsningen skal utvikles og kvalitetssikres videre, før den tas i bruk

Hva betyr dette for deg?

Helseplattformen vil bidra til økt pasientsikkerhet, noe som er et svært viktig mål med prosjektet. Du som pasient vil kunne behandles raskere og bedre enn tidligere. Du slipper også å gjenta historien din hver gang du møter nytt helsepersonell.

NB: Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler deg bare har tilgang på det de trenger og må, for å behandle deg.

I tillegg vil du få tilgang til dine egne opplysninger, gjennom en innbyggerportal som heter HelsaMi. Her kan du blant annet lese meldinger fra din behandler, sende meldinger til din behandler, se dine timeavtaler, legemidler, sende henvendelse om kommunale tjenester, se dine helseopplysninger, se prøvesvar (i første omgang fra sykehus), samt dele informasjon med nærmeste pårørende med mer.

HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge. 

Tryggere og bedre

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.

 

HelsaMi

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Det er en innbyggerportal som gir befolkningen mange nye muligheter. 

Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell.

HelsaMi kommer som en egen app til mobiltelefon og nettbrett, men du kan også logge inn via nettleser her på www.helsami.no​. Innloggingen er sikker, for her må du bruke ID-porten (BankID eller en av de andre trygge løsningene).

Alle som trenger det får bruker til HelsaMi, men et flertall av innbyggerne har bruker på grunn av tidligere kontakt med helse- og omsorgstjenester. Det gjelder blant annet deg som er/har vært pasient ved St. Olavs hospital.

Brosjyre sendt til alle husstander om HelsaMi (PDF, 741 kB)

Mer informasjon om HelsaMi

HelsaMi support/brukerstøtte

 

Status på Fosen

Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022.

Positive og spente på oppstarten

08.11.22: Innføringen av løsningen går generelt bra. Man er nå i innspurten med å overføre data fra gamle systemer til nytt, likedan er det fokus på egentrening for ansatte. Innføringen er et omfattende arbeid, der mange legger ned en stor og god innsats. De ansatte viser generelt stor motivasjon for arbeidet og innføringen. Tilbakemeldinger som går igjen i organisasjonene er at ansatte er spente og positive.

Ber om tålmodighet

Fosen-kommunene ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Vi er likevel forberedt på at det blir utfordringer når løsningen innføres. Det er helt normalt i så store IT-prosjekter, som krever svært mye av ansatte og organisasjonen vår. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet fremover, med tanke på tjenestenivået vårt innen helse. Vi vil fremdeles gi forsvarlige og gode helsetilbud. Men det kan skje at tjenestenivået tidvis kan ha noen begrensninger, siden ansatte bruker mye ressurser på innføringen av Helseplattformen. Vi håper derfor innbyggerne har litt ekstra tålmodighet fremover, hvis tjenestene på noen områder ikke blir optimale og helt som forventet. Vi skal gjøre vårt ytterste til at innføringen går så bra som mulig.

Omfattende innsats på mange nivå

Innføringen av Helseplattformen er et omfattende prosjekt. Det krever mye jobb, både praktisk og med tanke på planlegging. Det er mange møter og samlinger på ledernivå, med oppdateringer av prosjektet, basert på ulike tema. Her kan lederne også komme med spørsmål.

Det gjøres også et omfattende arbeid teknisk og digitalt. Ikke minst med tanke på integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes. Dette er store arbeidsprosesser. Det har også gått mye tid til opplæring av ansatte, som skal lære seg å bruke nye systemer.

 

Slik logger du inn på Helseplattformen i Ansattportal

Åpne infosiden om Helseplattformen i Ansattportalen. Første gang får du beskjed om å logge inn på Microsoft-kontoen din (spør om hjelp hvis du ikke får det til). Når du logger inn, vil du komme direkte til Helseplattformen-sidene i ansattportalen.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, sjekk først om svaret ligger i ansattportalen. Hvis ikke kan du spørre lederen din om det du lurer på. Man kan også spørre de lokale innføringslederne for Helseplattformen for Fosen:

Indre Fosen: Tove Penna Steen, (hvis du ikke har Teams: tps@indrefosen.kommune.no)

Oversikt over kommunene i Trøndelag, og hvem som har vedtatt bruk av Helseplattformen. - Klikk for stort bilde  
 

 

Annen informasjon

Gå inn og les mer om det som skjer på helseplattformen sin nettside.