Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er for deg som er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Søknadsskjema (PDF, 140 kB)

Tjenesten har som målsetting at du skal være selvhjulpen så lenge som mulig. Hjemmehjelpen skal bistå slik at du kan bo hjemme lengst mulig.

Hvordan kan du få tjenesten?

Du må søke om å få tjenesten, via kommunens Forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester. De vil vurdere hva slags behov du har, og fatte et skriftlig vedtak. Vi legger vekt på den egeninnsatsen du selv, eventuelt sammen med dine pårørende og andre du har rundt deg kan bidra med.

Hva innebærer tjenesten?

 • Rengjøring hver 14.dag av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, bad, toalett, ett soverom og entre).  Større gulvtepper støvsuges.
 • Vask av vinduer to ganger per år. Ikke utvendig vinduspuss, om det medfører fare.
 • Skifte gardiner inntil to ganger per år.
 • Pynte til jul og påske for deg som ikke har pårørende, eller hvis pårørende ikke bor i rimelig nærhet.
 • Hjelp til å sette opp handleliste, og eventuelt gjøre innkjøp etter denne. Er det nødvendig at personalet må bruke egen bil til innkjøp, skal dette godtgjøres av deg etter statens regulativ.
 • Vask av kjøleskap ved behov.
 • Vask av klær i vaskemaskin, ikke håndvask.
 • Sengeskift hver 14.dag, eventuelt ved behov.
 • Ved-bæring, kun om du ikke har pårørende eller andre hjelpere i rimelig nærhet.
 • Enkle pleieoppdrag som dusjing, av- og påkledning og toalettbesøk.
 • Tilrettelegging for tørrmat og oppvarming av middagsmat. Varmmat kan bestilles ved omsorgssonens kjøkken.
 • Oppvask, kun etter deg.
 • Ikke hovedrengjøring, rundvask, eller rengjøring etter håndverkere.

 

I perioder er lærlinger utplassert hos oss, og da vil de delta i daglige gjøremål. I ferier og ved sykefravær, kan hjelp til rengjøring bli redusert eller utebli. Dette vil du få beskjed om.

 

For at tjenesten skal fungere mest mulig hensiktsmessig, ber vi om at du:

 • gir beskjed, hvis du ikke er hjemme. Vi kan kun hjelpe når du er hjemme, dersom ikke annet er avtalt.
 • sørger for god adkomst til boligen din (snørydding, strøing og utebelysning).
 • har tilgjengelige rengjøringsutstyr, som for eksempel hansker, mopper, tuer, rengjøringsmidler, vaskemaskin, støvsuger og lignende.
 • møter personalet med respekt og aksepterer deres taushetsplikt.

 

Priser

Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp*. I 2018 var grunnbeløpet 96 883 kroner. Det justeres på nytt i 2019, med virkning fra 1. mai.
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av forskrift Bestemmes av forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 1 500 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 1 800 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 2 100 kr
Over 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 2 500 kr

 

 

Kontakt

Koordinerende tjenester
E-post
Telefon 74 85 51 00
Tjenestekontoret for helse og omsorg
E-post
Telefon 73 85 29 78
Mobil 908 40 627
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.