Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er for deg som er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenesten har som målsetting at du skal være selvhjulpen så lenge som mulig. Hjemmehjelpen skal bistå slik at du kan bo hjemme lengst mulig.

Hvordan får du tjenesten?

Du må søke om å få tjenesten, via kommunens Koordinerende enhet. Koordinerende enhet vil vurdere hva slags behov du har, og fatte et skriftlig vedtak. Vi legger vekt på den egeninnsats du selv, eventuelt sammen med dine pårørende og andre du har rundt deg kan bidra med.

Hva innebærer tjenesten?

 • Rengjøring hver 14.dag av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, bad, toalett, ett soverom og entre).  Større gulvtepper støvsuges.
 • Vask av vinduer to ganger per år. Ikke utvendig vinduspuss, om det medfører fare.
 • Skifte gardiner inntil to ganger per år.
 • Pynte til jul og påske for deg som ikke har pårørende, eller hvis pårørende ikke bor i rimelig nærhet.
 • Hjelp til å sette opp handleliste, og eventuelt gjøre innkjøp etter denne. Er det nødvendig at personalet må bruke egen bil til innkjøp, skal dette godtgjøres av deg etter statens regulativ.
 • Vask av kjøleskap ved behov.
 • Vask av klær i vaskemaskin, ikke håndvask.
 • Sengeskift hver 14.dag, eventuelt ved behov.
 • Ved-bæring, kun om du ikke har pårørende eller andre hjelpere i rimelig nærhet.
 • Enkle pleieoppdrag som dusjing, av- og påkledning og toalettbesøk.
 • Tilrettelegging for tørrmat og oppvarming av middagsmat. Varmmat kan bestilles ved omsorgssonens kjøkken.
 • Oppvask, kun etter deg.
 • Ikke hovedrengjøring, rundvask, eller rengjøring etter håndverkere.

 

I perioder er lærlinger utplassert hos oss, og da vil de delta i de daglige gjøremål. I ferier og ved evt. sykefravær kan hjelp til rengjøring bli redusert eller utebli. Dette vil du få beskjed om.

 

For at tjenesten skal fungere mest mulig hensiktsmessig, ber vi om at du:

 • gir beskjed, hvis du ikke er hjemme. Vi kan kun hjelpe når du er hjemme, dersom ikke annet er avtalt.
 • sørger for god adkomst til boligen din (snørydding, strøing og utebelysning).
 • har tilgjengelige rengjøringsutstyr, som for eksempel hansker, mopper, tuer, rengjøringsmidler, vaskemaskin, støvsuger og lignende.
 • møter personalet med respekt og aksepterer deres taushetsplikt.

 

 

 

Kontakt

Koordinerende enhet
74 85 51 00
Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
73 85 29 78
908 40 627