Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hysnes Ung

Hysnes Ung, er et tilbud til unge voksne som står i fare for å falle fra eller har falt helt fra skole/jobb. Tilbudet ønsker å tilrettelegge for at unge voksne, i alderen 21 til 24 år, kan få bo i trygge omgivelser i Hasselvika i omtrent ett år, oppleve mestring, øke kompetanse og arbeidserfaring slik at den gradvise overføringen til hjemkommune etter endt opphold fører til økt deltagelse i samfunnet.

Det er nå startet et forprosjekt på ett år som har som mål å sikre finansiering og utvikle modeller for oppstart av Hysnes Ung.  

Hvem:

Det er Indre Fosen kommune som er prosjekteier i Hysnes Ung. Initiativet kommer med støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag, Fosenregionen / Fosen Helse IKS sammen med Indre Fosen kommune, i tillegg er Unicare Helsefort en samarbeidspartner i prosjektet. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe med kommunedirektør i Indre Fosen Kommune, representanter fra Ørland, Åfjord og Indre Fosen kommune og Unicare Norge. Arbeidsgruppa består av representanter fra Nav Indre Fosen, Johan Bojer VGS, Fosen Barnevern, NiT Indre Fosen, Fosen Inkasso, Unicare Helsefort og lokal politiker. Prosjektleder deltar i begge grupper.

Hvorfor:

Utdanning og arbeid står sentralt i dagens samfunn, og per dags dato er størstedelen av den Norske befolkningen i arbeidsdyktig alder i et arbeidsforhold eller i et utdanningsforløp. I tillegg til å gi inntekt er arbeidsdeltakelse i stor grad med på å forme den enkeltes identitet, sosiale rolle og også sosial. Arbeid og utdanning bidrar også til å gi mening i livet og en følelse av egenverdi. Arbeid og utdanning kan også bidra med struktur i hverdagen, samt fasilitere aktivitet og engasjement som kan ha en terapeutisk effekt spesielt for personer med mentale helseplager. 

Norge har en relativ høy arbeidsdeltagelse, men det er fortsatt en god andel som ikke er tilknyttet noe arbeidsforhold eller utdanningsforløp. Etter en årlig nedgang i andelen unge utenfor siden 2015, er trenden nå brutt. Foreløpige tall viser at 11,2 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020 (SSB, Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020, 2021). De samfunnsøkonomiske gevinstene av å få 10% av de 120 000 ungdommene ut av utenforskap, i arbeid og å bli aktive samfunnsdeltagere er estimert til å være 6,31mrd hvert år.

 

Det er ansatt prosjektleder i 100% stilling fra 1.02.2022 og forprosjektet er berammet til 31.01.2023. Prosjektleder er ansatt i Indre Fosen kommune.

 

 

Kontakt

Truls Torvik
Prosjektleder Hysnes Ung
E-post