Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Individuell plan

I Indre Fosen kommune er det Forvaltningstjenesten som har ansvar for individuell plan.

Søk om individuell plan

Individuell plan - koordinering av tjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til hver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt med å forklare behovene du har for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Hvem kan få individuell plan?

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester. Ta kontakt med Forvaltningstjenesten hvis du er i tvil.

Hvordan får du en individuell plan?

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelse av planen ligger hos kommunen. Ta kontakt med Forvaltningstjenesten for å få satt opp en plan.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig melding om årsaken til det. Du skal samtidig få opplyst om når en mener at det vil bli gjort et vedtak.

Lover og forskrifter

Individuell plan er en lovregulert tjeneste.

 

 

Kontakt

Forvaltningstjenesten
Mobil 41 70 24 50