Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med Tjenestekontoret. Tjenestekontoret vil kunne svare på spørsmål, gi deg veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell håndterer søknaden og fatter vedtak

Søk om omsorgstjenester (PDF, 80 kB)

 

Tjenestekontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Hvilke tjenester kan du søke om?

Tjenestekontoret har ansvar for vurdering, sakshandsaming og tildeling av følgende tjenester: 

 • tidsavgrensa opphold i institusjon - korttidsopphold
 • langtidsopphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorg
 • dagopphold
 • avlasting utenfor institusjon
 • avlasting i institusjon
 • hjemmesykepleie
 • praktisk bistand: daglige gjøremål
 • praktisk bistand: opplæring i daglige gjøremål
 • praktisk bistand: Brukerstyrte personlig assistanse (BPA)
 • Matombringing (matlevering)
 • Trygghetsalarm
 • dagsenter/arbeidssenter for mennesker med  utviklingshemning
 • dagsenter for hjemmeboende demente
 • støttekontakt
 • omsorgsstønad
 • individuell plan
 • parkeringsbevis for forflyttingshemmede
 • transporttjeneste for mennesker med funksjonshemning

Adresse

Postadresse: Indre Fosen kommune ved Tjenestekontoret for helse og omsorg, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Besøksadresse: Tjenestekontoret på Rissa sykehjem, Rissa helsetun,  Rissa og på Leksvik kommunehus, Vinnasand 9, Leksvik. 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal bidra til å samordne tjenestene for å sikre et helhetlig tilbud til deg som bruker. Koordinerende enhet har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan og koordinator i kommunen. Bruker selv, pårørende eller fagfolk kan ta kontakt.

 

 

Kontakt

Tjenestekontoret for helse og omsorg
E-post
Mobil 417 02 450
Tove Penna Steen
leder, Koordinerende enhet
E-post
Mobil 414 58 948
Koordinerende tjenester
E-post
Mobil 417 02 450
Fant du det du lette etter?