Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.
 

Hvem kan søke om parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har

  • har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til arbeid og annen aktivitet
  • ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over en viss lengde

Hvis du skal søke om parkeringstillatelse for parkering i en annen kommune enn Indre Fosen, må du ta direkte med kommunen det gjelder.


Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis
 

Hvordan skaffe tillatelse

Ta kontakt med oss i kommunen, så hjelper vi deg med veiledning og utfylling av skjema.


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt

Rissa sykehjem
Telefon 73 85 29 00
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.