Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus er et lavterskel-tilbud som gis til personer over 16 år med behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer. Tjenesten er gratis 

Søk om tjeneste

Digital henvendelse til Psykisk helse og rus

Papirskjema Psykisk helse og rus (PDF, 26 kB)

Hva vil det si å ha psykiske helseproblemer?

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. Når vi opplever psykiske vansker i et visst omfang over en lengre tidsperiode kan det være lurt å prate med noen om dette.  

Les mer om hva psykisk helse er på https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/

Du kan ta kontakt med oss, hvis du for eksempel 

 • har nedsatt funksjon i dagliglivet  
 • har langvarig, moderat eller alvorlig, psykisk helseproblem 
 • ikke klarer å fungere som normalt
 • har behov for samtaler og veiledning i en vanskelig livssituasjon 
 • er i livskrise
 • er motivert for endring og en bedringsprosess.  

Psykisk helsehjelp til barn under 16 år 

Psykisk helse og rus gir tjenesten til personer som er 16 år og eldre. Hvis du er under 16 år, kan du ta kontakt med helsestasjonen

Pårørende 

Psykisk helsetjeneste og rus er også tilgjengelige for pårørende som trenger råd og veiledning. 

Hva kan du få hjelp til hos oss? 

I samtaler med deg vil vi sammen gjøre individuelle vurderinger av ditt hjelpebehov. Dette kan f.eks være:  

 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler. Individuelle samtaler 

 • Bistå med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov. 

 • Motivere til deltakelse på ulike aktiviteter eller oppsøke sitt sosiale nettverk. 

 • Gruppetilbud som turgruppe eller fredagslunsj som er ett treffpunkt i hverdagen.  

Har du utfordringer knyttet til rusbruk?  

Vi kan hjelpe deg med:

 • individuell oppfølging og koordinering 

 • kartlegging, råd, veiledning og motivasjons- og oppfølgingssamtaler.  

 • henvise til rusbehandling.  

 • søke om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Om Psykisk helse og rus

Psykisk helsehjelp og ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus. 

Vi har et tett samarbeid med aktuelle instanser som for eksempel: legetjenesten, helsestasjon, spesialisthelsetjenesten og NAV. Du som trenger hjelp kan selv ta direkte kontakt med oss via vårt elektroniske søknadskjema eller telefon.  Du trenger ikke henvisning fra fastlege.  

Andre psykiske helsetjenester

I Indre Fosen kommune finnes også andre tilbud innen psykisk helse. Tjenestene krever henvisning:

Kontakt  

Du kan nå oss på telefon 468 04 304 alle hverdager mellom 09-15  

Besøksadresse:   

Rissa: Årnsetflata 28, 7100 Rissa  

Leksvik: Framnesveien 23, 7120 Leksvik  

Hvis du trenger psykisk helsehjelp utenfor vår kontortid, kan du ringe legevakta på telefon 116 117.  

 

 

Kontakt

Psykisk helse og rus hovedtelefon
hovedtelefon
Legevakt
Nasjonalt telefonnummer
Telefon 116117

Nå du ringer dette nummeret vil du komme til legevaktsentralen. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.