Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sykehjem, omsorgssenter og aldershjem

I Indre Fosen kommune har vi to sykehjem: Leksvik sykehjem og Rissa sykehjem. I tillegg har vi aldershjem og omsorgssenter.

 

Søk om omsorgstjenester digitalt

 

Korttidsopphold på sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til tolv uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstanden din, hjelpebehovet ditt og opptrening, slik at du gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til ditt eget hjem. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Rehabiliteringsopphold  

(fortrinnsvis Fosen Helse IKS):
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstanden din, hjelpebehovet ditt og rehabilitering, slik at du kan komme tilbake til ditt eget hjem.

Avlastning for pårørende

Avlastningsopphold er for å utsette innleggelse i institusjon og gi deg muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Dagopphold

Dagopphold er et tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08.00-15.00.

Dagsenter for demente ved Rissa helsetun

På dagsentret får eldre med demensdiagnose og som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider

Demensomsorg

Langtidsopphold på sykehjem

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

Kontaktinfo sykehjem, aldershjem, omsorgssenter

 

Kontakt

Forvaltningstjenesten