Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannlegetilbud i Indre Fosen

 

Hvem får gratis eller redusert tannhelsetjeneste?

Den offentlige tannhelsetjenesten skal  sørge for nødvendig forebyggelse og behandling for hele befolkningen. Men prioriterte grupper får et regelmessig og oppsøkende tilbud:

Barn og ungdom

Fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Tannhelsetjenesten er gratis for denne gruppen.

Ungdom 19 – 20 år

75 prosent prisreduksjon på behandling ut det året du fyller 20.

Psykisk utviklingshemmende

Gratis tannhelsehjelp

Eldre i sykehjem

Gratis tannhelsehjelp etter tre måneder i sykehjem.

Oppsøkende tannhelsetilbud

Hjemmesykepleie

Gratis tannhelsehjelp til personer med kommunalt vedtak om hjemmesykepleie.

Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst tre måneder for å få tilbudet.

Rusavhengige

1. Personer som bor i institusjon får gratis tannhelsehjelp når innleggelsen varer mer enn tre måneder.

2. Hvis du bor hjemme, har du rett til gratis tannhelsehjelp når du har kommunalt vedtak, eller vedtak som omhandler legemiddelassistert behandling (LAR).

Voksne

Du må selv betale tannhelsehjelp etter takstene for den offentlige tannhelsetjenesten. I helger og på helligdager er behandlingstaksten 75 prosent høyere for voksne betalende pasienter, enn i ordinær åpningstid.