Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trygghetsalarm

Ved hjelp av trygghetsalarm kan du som bor hjemme få kontakt med Trygghetssentralen som er en heldøgns alarmsentral bemannet med offentlig godkjent helsepersonell. Der vil de vurdere nødvendige handlinger og videreformidle beskjeder til rette instans som kan være f.eks pårørende, legevakt eller hjemmesykepleien.

Responstid

Tiden fra Trygghetssentralen mottar alarmen, til helsepersonell kommer til deg, er cirka 15 til 45 minutter, avhengig hvor du bor i kommunen. Trygghetsalarmen erstatter ikke den akuttberedskapen som er tillagt legevakta, men vil videreformidles dit i akutte tilfeller.

Hvem er tjenesten for?

Hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og syke som har en tendens til å falle, eller som føler seg utrygg.

Hvordan får du trygghetsalarm?

Du kan få trygghetsalarm hvis du

har behov for tilkalling av hjelp ved fall, eller annet medisinsk hjelpebehov, hvor du ikke kan bruke telefonen

bor i Indre Fosen kommune

har egen telefon/mobiltelefon

du har forståelse og innsikt i hvordan alarmen brukes, og ha adekvat hørsel.

Hvor mye koster tjenesten?

Prisen beregnes ut fra inntekten til husstanden din.

Du må skrive ned kontaktperson

På søknadsskjemaet om trygghetsalarm, anbefaler vi at du skriver ned en eller to kontaktpersoner. Dette skal være personer som skal kunne kontaktes når du utløser alarmen. Kontaktpersonen(e) bør bo i nærheten av deg, og ha nøkkel til huset.

Bruk av kontaktperson kan skje i de tilfeller der vi som mottar alarmen har behov for nærmere avklaring, ikke får telefonisk kontakt med deg, eller hvis responstiden overstiger 15-45 minutter. Du må informere kontaktpersonen(e) om at de er oppført som kontaktperson.

Lover og retningslinjer

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Avslag på trygghetsalarm skal grunngis med at søker ikke er prioritert innenfor de kriteriene som til enhver tid er gjeldende.

Om søknadsprosessen

Søknadsveiledning og søknadsskjema får du av Koordinerende enhet.  det er ingen søknadsfrist, og saksbehandlingstiden er 14 dager.

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med svaret på søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunktet du mottok svaret på vedtaket. 

Klagen sender du til instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstansen er klagenemda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemda.

Priser

Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 300 kroner
Fasttelefon 270 kroner

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
E-post
Telefon 73 85 29 78
Mobil 908 40 627
Koordinerende enhet
E-post
Telefon 74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.