Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trygghetsalarm

Ved hjelp av trygghetsalarm kan du som bor hjemme få kontakt med en døgnbemannet vaktsentral.

Søknadsskjema (PDF, 140 kB)

Hva er en trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Med alarmen får du kontakt med Trygghetssentralen. Det er en heldøgns alarmsentral bemannet med offentlig godkjent helsepersonell. Der vil de vurdere nødvendige handlinger og videreformidle beskjeder til rette instans som kan være f.eks. pårørende, legevakt eller hjemmesykepleien.

Hvem er tjenesten for?

Hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og syke som har en tendens til å falle, eller som føler seg utrygg.

Hvordan får du trygghetsalarm?

Du kan få trygghetsalarm hvis du

  • har behov for tilkalling av hjelp ved fall, eller annet medisinsk hjelpebehov, hvor du ikke kan bruke telefonen
  • bor i Indre Fosen kommune
  • har egen telefon eller mobiltelefon
  • har forståelse og innsikt i hvordan alarmen brukes, og har adekvat hørsel.

Responstid

Tiden fra Trygghetssentralen mottar alarmen, til helsepersonell kommer til deg, er cirka 15 til 45 minutter, avhengig hvor du bor i kommunen. Trygghetsalarmen erstatter ikke den akuttberedskapen som er tillagt legevakta, men vil videreformidles dit i akutte tilfeller.

Hvor mye koster tjenesten?

Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 500 kroner
Fasttelefon 400 kroner

 

Du må skrive ned kontaktperson

På søknadsskjemaet om trygghetsalarm, anbefaler vi at du skriver ned en eller to kontaktpersoner. Dette skal være personer som skal kunne kontaktes når du utløser alarmen. Kontaktpersonen(e) bør bo i nærheten av deg, og ha nøkkel til huset.

Bruk av kontaktperson kan skje i de tilfeller der vi som mottar alarmen har behov for nærmere avklaring, ikke får telefonisk kontakt med deg, eller hvis responstiden overstiger 15-45 minutter. Du må informere kontaktpersonen(e) om at de er oppført som kontaktperson.

Om søknadsprosessen

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester i kommunen behandler søknaden.  Det er ingen søknadsfrist, og saksbehandlingstiden er 14 dager. Hvis du trenger veiledning til søknaden eller har andre spørsmål, kan du kontakte Forvaltningskontoret.

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med svaret på søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunktet du mottok svaret på vedtaket. 

Klagen sender du til instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstansen er klagenemda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemda.

Lover og retningslinjer

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Avslag på trygghetsalarm skal grunngis med at søker ikke er prioritert innenfor de kriteriene som gjelder.

Kontakt

Tjenestekontoret for helse og omsorg
E-post
Telefon 73 85 29 78
Mobil 908 40 627
Koordinerende tjenester
E-post
Telefon 74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.