Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. 

Fysioterapitjenesten i Indre Fosen kommune består av kommunalt ansatt fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. 

Hvem kan få tjenesten? 

Personer i alle aldre, både spedbarn, barn og ungdom, voksne og eldre kan motta tjenesten. Du trenger ingen henvisning fra lege. 

Hvilke tjenester tilbys?

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å behandle skader og sykdommer som gir smerter og nedsatt funksjon i muskelskjelettsystemet. 

Tjenesten jobber både individuelt rettet, gruppebasert og med helsefremmende og forebyggende tiltak på samfunnsnivå, i tett samarbeid med annet helsepersonell. Fysioterapeutene reiser ut til barnehager, skoler og rehabiliteringsavdelinger på sykehjem.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester i HelsaMi, kan du også bruke kommunens elektroniske skjema. 

Søknadsskjema, fysioterapi

Hva koster det?

Det kreves egenandel for fysioterapi i Indre Fosen kommune frem til vedtak om frikort for helsetjenester.

Vi tilbyr i også egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening skjer etter avtale i kommunens lokaler. Dette koster 20 kr pr. trening.

Egenandeler for fysioterapi

Adresse


Kontaktinformasjon