Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesøknad

Du finner søknadsblanketter her.  

Fyll ut blankettene som er aktuelle for ditt prosjekt, og send dem inn med vedlegg via kommunens kontaktskjema. Før du skal søke, er det en del forberedelser du må gjøre.

Først: Finn ut hvilke regler som gjelder eiendommen

tegnet for paragraf - Klikk for stort bilde

Kommunen har bestemmelser for hva som kan bygges i de ulike områdene. Du må derfor sette deg inn i områdets arealplan og reguleringsplan

Hvis det du skal bygge ligger i nærheten av sjø eller offentlig vei, må du være oppmerksom på reglene rundt dette.

 

 

 

Velg riktige søknadsskjema

illustrasjon som viser at man må velge mellom tre muligheter - Klikk for stort bilde Når du skal bygge noe, vil prosjektet ditt havne i en av de tre kategoriene under. Kontakt kommunen, hvis du er usikker på hvilken kategori prosjektet ditt tilhører.  Du kan også avtale en forhåndskonferanse. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du:

Byggesak - tiltaksklasse

1) kan bygge uten å søke

Sjekk denne veilederen om du kan bygge uten å søke. 

Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen via denne blanketten:

5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

For å slippe å søke, må det du skal bygge

  • være 50 kvadratmeter eller mindre
  • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
  • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
  • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre. Noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på
  • ikke brukes til å bo eller overnatte i 
  • ikke ha kjeller
  • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser som arealplanen og reguleringsplaner.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge
  • hvor stort du har lov til å bygge
2) må søke, men selv kan stå som ansvarlig

Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Les mer om reglene her

Du må sende følgende dokumenter til kommunen:

Vedlegg:

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn i vår skjemaportal og velg skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

3) må søke, og søknaden må sendes inn av foretak

Hvis det du har tenkt å bygge, ikke faller inn under kategoriene over, må søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søkerHvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

Les mer her. 

Du må sende følgende blanketter og vedlegg:

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger

Selve byggesøknaden:

Nabovarsel:

Vedlegg

 

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn i vår skjemaportal, og velg skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

 

Tegninger og situasjonsplan

illustrasjon av linjal og blyant - Klikk for stort bilde Målsatte fasade-, plan- og snittegninger: Les mer her. 

Sammen med søknaden må du også legge ved en situasjonsplan (situasjonskart) med bygningen inntegnet i målestokk. En situasjonsplan er ei grovskisse av eiendommen sett ovenfra med bygningene på tomta. Du finner situasjonsplankart gratis i vår kartløsning her (i venstremenyen velger du "situasjonskart" under karttype) Skriv ut kartet og tegn på de endringene du ønsker i riktig målestokk. Les mer om situasjonskart her. 

 

Nabovarsling

illustrasjon av person som banker på ei dør - Klikk for stort bilde Før du kan søke kommunen om å bygge, endre eller rive, må du informere naboene dine om planene. En nabo vil i denne sammenhengen si eier(e) av eiendom som har felles grense med deg som skal bygge. Du må også varsle gjenboere. Det vil si eieren, festeren eller brukeren av en eiendom som ligger på andre siden av veien eller andre smale arealstriper.

Du må gi naboene dine en frist for når de senest kan komme med merknader til byggeplanene dine. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem. Du kan ikke sende byggesøknaden til kommunen, før denne fristen er løpt ut.  

Du må dokumentere at naboene har fått opplysninger om bygget, samt tegninger og situasjonskart der du har tegnet på endringene du ønsker å gjøre. Hvis tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplanen eller teknisk forskrift (TEK 17), må du huke av for det i nabovarselet. Hvis du er usikker på om tiltaket krever dispensasjon, må du kontakte kommunen. Naboene må signere nabovarselet, eller du må kunne dokumentere at naboen har fått nabovarsel. Skjema for nabovarsel finner du på denne siden. 

Les mer om nabovarsel på direktoratet DIBKs sider. 

Ikke ta i bruk bygget før du har en midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Ansvarlig søker er pliktig til å gi beskjed til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Kommunen vil da utstede nødvendig dokumentasjon før bygningen kan tas i bruk.
 
Husk at alle tiltak, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige, skal prosjekteres og utføres i henhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter. 
 

 

Kontakt

Stian Fallrø
byggesaksbehandler
E-post
Telefon 74 85 51 00
Mobil 977 67 906
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.