Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stor pågang byggesak - ta kontakt skriftlig

Grunnet stor pågang hos byggesakskontoret, vil det oppleves at saksbehandlerne i perioder er mindre tilgjengelig for henvendelser.

Vi anbefaler derfor at du istedenfor å ringe sender henvendelser til postmottak@indrefosen.kommune.no eller gjennom kommunens kontaktskjema

Byggesøknad

Skal du bygge noe nytt? Eller endre det du har? 

 • Undersøk alltid om du må søke om tillatelse før du setter i gang.
 • Finn ut hvilke regler som gjelder for eiendommen
 • Før du sender søknaden, må du varsle naboer, lage kart og tegninger.

Byggesøknad

Undersøk hvilke regler som gjelder eiendommen

Kommunen har bestemmelser for hva som kan bygges i de ulike områdene. Du må derfor sette deg inn i planen som gjelder for eiendommen din. Søk opp eiendommen i kommunens kartløsning. Hvis det ikke finnes en reguleringsplan for eiendommen, er det kommunens arealplan som gjelder. 

Hvis det du skal bygge ligger i nærheten av sjø eller offentlig vei, må du være oppmerksom på reglene rundt bygging i strandsonen.

Finn riktig søknadskategori

Når du skal bygge noe, vil prosjektet ditt havne i en av de tre kategoriene under. Kontakt kommunen, hvis du er usikker på hvilken kategori prosjektet ditt tilhører.  Du kan også avtale en forhåndskonferanse. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du:

1) kan bygge uten å søke

Sjekk denne veilederen om du kan bygge uten å søke. 

Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen:

Melding og bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

For å slippe å søke, må det du skal bygge

 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre. Noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på
 • ikke brukes til å bo eller overnatte i 
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser som arealplanen og reguleringsplaner.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge
2) må søke, men selv kan stå som ansvarlig

Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Les mer om reglene her

a) Før du sender inn søknaden til kommunen, må du varsle naboene dine:

Vet du ikke hvem naboene og gjenboerne dine er? Bestill naboliste fra kommunen

Les mer om nabovarsling

b) Du må også lage følgende vedlegg til søknaden:

Hvis det du skal gjøre krever dispensasjon, legger du inn dette som et eget punkt i søknaden. 

c) Når alt er klart, sender du søknaden til kommunen:

Byggesøknad uten ansvarsrett 

 

3) må søke, og søknaden må sendes inn av foretak

Se alle blanketter på DIBK.no

Hvis det du har tenkt å bygge, ikke faller inn under kategoriene over, må søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søkerHvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

Du må gjøre klar følgende blanketter og vedlegg:

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger

Selve byggesøknaden:

Andre vedlegg:

Du må varsle naboene

Vet du ikke hvem naboene eller gjenboerne er? Bestill naboliste fra kommunen. 

Les mer om nabovarsling

Slik sender du søknaden til kommunen

Åpne vårt kontaktskjema. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

Ikke ta i bruk bygget før du har en midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Ansvarlig søker er pliktig til å gi beskjed til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Kommunen vil da utstede nødvendig dokumentasjon før bygningen kan tas i bruk.
 
Husk at alle tiltak, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige, skal prosjekteres og utføres i henhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter. 

 

Ikke ta i bruk bygget før du har en midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Ansvarlig søker er pliktig til å gi beskjed til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Kommunen vil da utstede nødvendig dokumentasjon før bygningen kan tas i bruk.
 
Husk at alle tiltak, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige, skal prosjekteres og utføres i henhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter. 

Tegninger og situasjonsplan

Nabovarsel

Priser for byggesakstjenester

 

 

 

Kontakt

Stian Fallrø
byggesaksbehandler
E-post
Mobil 977 67 906

Grunnet stor pågang hos byggesakskontoret, vil det oppleves at saksbehandlerne i perioder er mindre tilgjengelig for henvendelser. Vi anbefaler derfor at du istedenfor å ringe sender henvendelser til postmottak@indrefosen.kommune.no eller gjennom kommunens kontaktskjema

Ørjan Andresen
byggesaksbehandler
E-post
Mobil 957 73 899