Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesøknad

Du finner søknadsblanketter her.  

Fyll ut blankettene som er aktuelle for ditt prosjekt, og send dem inn med vedlegg via kommunens kontaktskjema. Før du skal søke, er det en del forberedelser du må gjøre:

1. Finn ut hvilke regler som gjelder eiendommen

tegnet for paragraf - Klikk for stort bilde

Kommunen har bestemmelser for hva som kan bygges i de ulike områdene. Du må derfor sette deg inn i områdets arealplan og reguleringsplan

Hvis det du skal bygge ligger i nærheten av sjø eller offentlig vei, må du være oppmerksom på reglene rundt dette.

 

 

2. Søke eller ikke søke?

illustrasjon som viser at man må velge mellom tre muligheter - Klikk for stort bilde Når du skal bygge noe, vil prosjektet ditt havne i en av de tre kategoriene under. Kontakt kommunen, hvis du er usikker på hvilken kategori prosjektet ditt tilhører.  

a) Unntatt søknadsplikt

Sjekk denne veilederen om du må søke om å bygge (søknadsplikt). Hvis du er i tvil, bør du kontakte kommunen før du begynner å bygge.
Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen via denne blanketten:

5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

illustrasjon av person med hjelm - Klikk for stort bilde b) Søknadsplikt, og du har selv ansvaret

Du må da søke om å bygge, men kan selv stå som ansvarlig. Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Se hvilke skjema du trenger her

Illustrasjon av person med hjelm på hodet og ark i hendene. - Klikk for stort bilde c) Søknadsplikt, og foretak må ha ansvaret

Hvis det du har tenkt å bygge, ikke faller inn under kategoriene over, må søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Hvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

> Se hvilke skjema du trenger her

> Les mer om reglene her

 

2. Lag tegninger og situasjonsplan

illustrasjon av linjal og blyant - Klikk for stort bilde Målsatte fasade-, plan- og snittegninger: Les mer her. 

Sammen med søknaden må du også legge ved en situasjonsplan (situasjonskart) med bygningen inntegnet i målestokk. En situasjonsplan er ei grovskisse av eiendommen sett ovenfra med bygningene på tomta. Du finner situasjonsplankart gratis i vår kartløsning her (i venstremenyen velger du "situasjonskart" under karttype) Skriv ut kartet og tegn på de endringene du ønsker i riktig målestokk. Les mer om situasjonskart her. 

 

 

4. Varsle naboene

illustrasjon av person som banker på ei dør - Klikk for stort bilde Før du kan søke kommunen om å bygge, endre eller rive, må du informere naboene dine om planene. En nabo vil i denne sammenhengen si eier(e) av eiendom som har felles grense med deg som skal bygge. Du må også varsle gjenboere. Det vil si eieren, festeren eller brukeren av en eiendom som ligger på andre siden av veien eller andre smale arealstriper.

Du må gi naboene dine en frist for når de senest kan komme med merknader til byggeplanene dine. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem. Du kan ikke sende byggesøknaden til kommunen, før denne fristen er løpt ut.  

Du må dokumentere at naboene har fått opplysninger om bygget, samt tegninger og situasjonskart der du har tegnet på endringene du ønsker å gjøre. Hvis tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplanen eller teknisk forskrift (TEK 17), må du huke av for det i nabovarselet. Hvis du er usikker på om tiltaket krever dispensasjon, må du kontakte kommunen. Naboene må signere nabovarselet, eller du må kunne dokumentere at naboen har fått nabovarsel. Skjema for nabovarsel finner du på denne siden. 

Les mer om nabovarsel her. 

 

 

5. Velg riktig søknadsskjema

illustrasjon som viser at man må velge mellom tre muligheter - Klikk for stort bilde Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside, finner du byggesaksskjemaene. Når du har fylt ut alle blankettene du trenger, sender du dem til kommunen via vårt kontaktskjema

Dette er skjemaene du skal bruke:

a) Bygning og tilbygg som er unntatt søknadsplikt:

 

b) Søknadsplikt, du selv har ansvaret

Vedlegg:

c) Søknadsplikt der foretak har ansvaret

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger

Selve byggesøknaden:

Nabovarsel:

Vedlegg

Hvis du skal bygge bolig eller fritidsbolig, setter vi også pris på om du legger ved

6. Send søknaden til kommunen

 

Du kan fylle ut blanketten(e) og lagre på din datamaskin. Blanketten(e) laster du opp som vedlegg i kontaktskjemaet på kommunens skjemaportal

Se veiledning for hvordan du bruker kommunens skjemaportal her

 

Ikke ta i bruk bygget før du har en midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Ansvarlig søker er pliktig til å gi beskjed til kommunen når tiltaket er ferdigstilt. Kommunen vil da utstede nødvendig dokumentasjon før bygningen kan tas i bruk.
 
Husk at alle tiltak, både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige, skal prosjekteres og utføres i henhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter. 
 

 

Kontakt

Stian Fallrø
byggesaksbehandler
E-post
Telefon 74 85 51 00
Mobil 977 67 906
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.