Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nabovarsel

Når du skal bygge, endre eller rive noe, må du som regel varsle naboene. 

Slik varsler du naboene

Vet du ikke hvem naboene og gjenboerne dine er? Bestill naboliste fra kommunen

1) Last ned eller skriv ut denne blanketten:

2) Fyll den ut, legg ved relevante vedlegg og lever varselet til dine naboer og gjenboere. Du kan levere nabovarselet personlig på døra, via e-post, sms, brev eller via Altinn. Pass på at du får kvittering på at naboen/e har mottatt nabovarselet. Les mer på dibk.no

3) Vent i minst 14 dager på svar. Du kan ikke sende byggesøknaden til kommunen, før denne fristen er løpt ut.  

4) Har ikke naboen noen merknader til det du skal bygge? Da kan du sende inn søknaden til kommunen sammen med kvitteringer på at naboene har fått nabovarselet. Har naboene merknader? Vurder ut fra merknadene om du bør: - Endre byggeprosjektet og varsle alle naboene på nytt - Sende inn byggesøknaden som den er, med alle merknader og dine kommentarer til hver enkelt merknad.

5) Disse vedleggene må du sende med byggesøknaden:

 

Hvorfor må du varsle naboene?

Hensikten med et nabovarsel er at naboer og gjenboere skal få informasjon på et tidlig tidspunkt og få mulighet til å ivareta sine interesser.

Hvilke naboer må du varsle?

  • naboer: eier eller fester av eiendom som har felles grense med eiendommen der du skal bygge. Det er nok med ett felles grensepunkt.
  • gjenboere: eier eller fester av eiendom som ligger på andre siden av et åpent areal sett fra eiendommen der du skal bygges. Eksempler på slike åpne areal er vei, lite vassdrag, parkeringsplass, lekeplass, friareal og lignende.
  • Er det flere eiere / festere av samme eiendom skal alle varsles.
  • Eies eiendommen av et borettslag eller et eierseksjonssameie holder det å varsle styret.
  • Gjelder søknaden riving skal også de som har pengeheftelser i eiendommen varsles.
  • Kommunen kan kreve varsling av andre eiere og festere dersom den finner at de kan bli berørt.

Vet du ikke hvem som er dine naboer og gjenboere? Da kan du bestille naboliste fra kommunen.

Lista kan kun brukes til nabovarsling. 

Når må du varsle naboene?

  • Når du skal bygge noe som er søknadspliktig, skal du varsle naboene og gi de mulighet til å uttale seg før søknaden sendes kommunen. 
  • Sender du inn to-trinns søknad, er det kun rammesøknaden som skal varsles, ikke igangsettingssøknadene.
  • Det er også krav om nabovarsling når du skal søke om dispensasjon.

Nabovarslingen er gyldig i ett år. Dersom søknaden ikke er sendt kommunen innen ett år etter varslingen, må du varsle på nytt.

Etter nabovarsel er levert:

Naboer og gjenboere skal ha minst to ukers frist til å komme med eventuelle merknader. Fristen gjelder fra varselet er sendt og grunnlagsmaterialet er gjort tilgjengelig, til søker mottar eventuelle merknader. Om naboer og gjenboere har merknader skal de sende disse skriftlig til den som søker om å bygge. Om du som søker mottar merknader, skal du sørge for at disse blir vurdert før søknaden sendes kommunen. Som søker skal du redegjøre for eventuelle merknader og vurderingen av disse når du sender søknaden til kommunen. Vær oppmerksom på at eventuelle endringer av prosjektet som følge av nabomerknader kan føre til at det er nødvendig med ny nabovarsling. Søknaden kan uavhengig av merknader eller ikke, først sendes kommunen etter at fristen for å komme med merknader har gått ut.

 

Les mer om nabovarsel på direktoratet DIBKs sider.