Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Feier

I Indre Fosen kommune er det Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som feier og fører tilsyn av boliger og hytter. 

Feiing av bolig

Lovbestemt feiing av skorstein (pipe) skal gjøres etter behov. Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) bestemmer behovet for feiing ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. Det er feieren som vurderer dette på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom TBRT har vurdert dette feil eller fyringsmønsteret er endret. Les mer på TBRTs sider.

Huskeliste før feieren kommer på besøk

 

Hyttefeiing

I 2016 kom det et lovkrav om at også fritidsboliger skal feies. Det er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som organiserer og utfører tjenesten. Ta kontakt med dem for spørsmål om feiing av din bolig eller fritidsbolig. Se TBRTs kontaktinformasjon her.

Les mer om hyttefeiing her.

Feieren kommer!

Feiinga og tilsynet skjer samtidig når TBRT besøker din
fritidsbolig. Før feieren kommer, må du som eier påse at det er noen til stede under tilsynet. For at feieren skal kunne gjennomføre tjenesten, må du sørge for at stigen står oppreist, og at det er forskriftmessig montert tak-stige.

TBRT utfører tjenesten områdevis

Du vil få beskjed om når feieren kommer til ditt område. Hvis tidsrommet ikke passer for deg, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med TBRTs  feieravdeling på telefon 416 67 000. Ved besøk utenom det ordinære tidsrommet, må du betale et ekstragebyr.

Hvor ofte skal det feies og føres tilsyn?

Det avhenger av bruk, fyringsvaner og tilstanden på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra TBRT, og du vil få en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Kontakt

  • For spørsmål om fakturaen, kontakt Indre Fosen kommune v/ Anne Karin Storsve
  • For spørsmål om selve tjenesten og regelverket, kontakt TBRT på tlf 72 54 76 00

Bakgrunnen for feie- og tilsynskravet finner du i Forskrift om brannforebygging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
TBRT har lagt ut info på sine hjemmesider tbrt.no feier – høyremenyen – feiing og tilsyn i hytter/fritidsboliger: http://tbrt.no/hyttefeiing

Betaling

Det er Indre Fosen kommune som sender ut faktura for feieavgiften. Kommunen sender ut faktura for feiing til alle bolig- og hytteiere hvert år i februar, med forfall 30. mars. 

Hvorfor får jeg faktura hvert år?

Kommunen sender ikke ut engangsfaktura etter at feieren har vært på besøk. Kommunestyret har bestemt at tjenesten belastes i et årlig beløp. 

Jeg fikk faktura for feiing i desember, hvorfor kommer det på nytt i februar?

I Leksvik ble faktura for hyttefeiing for året 2017 sendt ut i desember 2017. I Indre Fosen kommune, belastes det årlige beløpet for 2018 i februar, med betalingsfrist 30. mars. Derfor er det tett mellom 2017- og 2018-fakturaen i Leksvik denne gangen. 

Priser

Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg (468 kr + mva)= 585 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg (360 kr + mva)= 450 kr
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. (792 kr + mva)= 990 kr
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) (792 kr + mva)= 990 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) (400 kr per år + mva) = 500 kr
mva= merverdiavgift

 

Kontakt

Anne-Karin Storsve
E-post
Telefon 73 85 27 20
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.