Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Feier

I Indre Fosen kommune er det Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som feier og fører tilsyn av boliger og hytter. 

Feiing av bolig

Lovbestemt feiing av skorstein (pipe) skal gjøres etter behov. Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) bestemmer behovet for feiing ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. Det er feieren som vurderer dette på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom TBRT har vurdert dette feil eller fyringsmønsteret er endret. Les mer på TBRTs sider.

Huskeliste før feieren kommer på besøk

Hvorfor får jeg faktura for feiing hvert år?

Kommunen sender ikke ut engangsfaktura etter at feieren har vært på besøk. Kommunestyret har bestemt at tjenesten belastes i et årlig beløp. 

​Priser

Feiing 2022

Hvis feiinga ikke kan gjennomføres fordi huseieren ikke har lagt til rette for det, selv om varsel er mottatt, må huseier betale full avgift.
Feiing 2022
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 530 kr (+ 25 % mva)
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 405 kr (+ 25 % mva)
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 890 kr (+ 25 % mva)
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) 890 kr (+ 25 % mva)
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 476 kr (+ 25 % mva)
mva= merverdiavgift

Hyttefeiing

I 2016 kom det et lovkrav om at også fritidsboliger skal feies. Det er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som organiserer og utfører tjenesten. Ta kontakt med dem for spørsmål om feiing av din bolig eller fritidsbolig. Se TBRTs kontaktinformasjon her.

Feiinga og tilsynet skjer samtidig når TBRT besøker din fritidsbolig. Før feieren kommer, må du som eier påse at det er noen til stede under tilsynet. For at feieren skal kunne gjennomføre tjenesten, må du sørge for at stigen står oppreist, og at det er forskriftmessig montert tak-stige.

Les mer om hyttefeiing.

TBRT utfører tjenesten områdevis

Du vil få beskjed om når feieren kommer til ditt område. Hvis tidsrommet ikke passer for deg, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med TBRTs  feieravdeling på telefon 416 67 000. Ved besøk utenom det ordinære tidsrommet, må du betale et ekstragebyr.

Hvor ofte skal det feies og føres tilsyn?

Det avhenger av bruk, fyringsvaner og tilstanden på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra TBRT, og du vil få en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Kontakt

  • For spørsmål om fakturaen, kontakt Indre Fosen kommune v/ Anne Karin Storsve
  • For spørsmål om selve tjenesten og regelverket, kontakt TBRT på tlf 72 54 76 00

Bakgrunnen for feie- og tilsynskravet finner du i Forskrift om brannforebygging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
TBRT har lagt ut info på sine hjemmesider tbrt.no feier – høyremenyen – feiing og tilsyn i hytter/fritidsboliger: http://tbrt.no/hyttefeiing

Betaling

Det er Indre Fosen kommune som sender ut faktura for feieavgiften. Kommunen sender ut faktura for feiing til alle bolig- og hytteeiere en gang i året.