Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunal bolig

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker som har problemer med å skaffe seg bolig på det private markedet. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kriterier for å få kommunal bolig

  • Du må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de to siste årene i Inder Fosen/Leksvik/Rissa kommuner
  • Du er ikke selv istand til å skaffe deg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
  • Hvis du har utestående husleie utestående med kommunen fra tidligere leieforhold, må vi avklare dette før ny husleiekontrakt inngås.
  • Du må kunne oppfylle husleiekontrakten.

Søk kommunal bolig

Du finner søknadsskjema her.

Saksbehandling

Søknadene blir behandlet 1 gang pr. måned av boligrådet. Og hvis kriteriene er oppfylt og søker er i målgruppen for kommunal bolig, settes søkeren på venteliste for tildeling av konkret bolig når denne er ledig. Det tas hensyn til hva type bolig som er ledig, om det er en gjennomgangsbolig eller en bolig for spesielle grupper.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt

Postadresse
Indre Fosen kommune
Koordinerende enhet
Rådhusveien 13
7100 Rissa
 

Besøksadresse

Koordinerende enhet
Vinnasand 9
7120 Leksvik

Åpningstid
Klokka 09.00-15.00.

Se telefon og e-post her

Åpningstid
Klokka 09.00-15.00.

Kommunale boliger i Indre Fosen

Kommunale boliger (ordinære) Ordinære kommunale boliger
Ordinære kommunale boliger Husleie per måned
Leksvik:
Damveien 2 7 334 kr
Damveien 2 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 hovedleilighet 7 334 kr
Garasje Kalvtrøa etc 374 kr
Sagveien 5 7 334 kr
Sagveien 5 – sokkel 4 689 kr
Klokkergården Yttermyran 7 334 kr
Rissa:
Ytre Ringvei 37a– gnr. 122/173 100m² 7 371 kr
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 35b – gnr. 122/174 - 60m² 4 381 kr
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 - 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20a – gnr. 122/175 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20b – gnr. 122/175 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29a - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 -65m² 4 792 kr
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35m2 - hybel 3 988 kr
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51m2 6 857 kr
Rådhusveien 9a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m2 4 924 kr
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 2d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Stadsbygd:
Valsåmyra 8 - gnr 13.96 - 65m² 6 637 kr
Valsåmyra terrasse 2 gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 3- gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13.117 - 60 m² 8 447 kr
Kløvertun:
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Vanvikan:
Åsaveien 4A 7 787 kr
Åsaveien 4C 7 787 kr
Åsaveien 4E 7 787 kr
Åsaveien 4F 7 787 kr
Åsaveien 4G 7 787 kr
Åsaveien 4H 7 787 kr
Åsaveien 4I 7 787 kr
Vanvikveien 18, sokkel 4 689 kr
Vanvikveien 20 7 334 kr
Vanvikveien 12
Vanvikveien 14
Vanvikveien 16
Storekra 101 - Vanvikveien 8F 9 449 kr
Storekra 102 - Vanvikveien 8E 9 068 kr
Storekra 103 - Vanvikveien 8D 9 068 kr
Storekra 104 - Vanvikveien 8C 9 068 kr

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger Helse- og omsorgsformål
Adresse Pris
Lindegaard
Leilighet 161 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 162 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 166 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 167 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 168 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 169 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 170 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 171 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leikvang, Husbysjøen:
Leilighet 1 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 2 - gbnr 155/9/10 - 53m2 5 071 kr
Leilighet 3 - gbnr 155/9/10 - 51m2 5 071 kr
Leilighet 4 - gbnr 155/9/10 - 47m2 5 071 kr
Leilighet 5 - gbnr 155/9/10 - 50m2 5 071 kr
Leilighet 6 - gbnr 155/9/10 - 54m2 5 071 kr
Leilighet 7 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 8 - gbnr 155/9/10 - 61m2 5 071 kr
Vanvikan:
Havna Omsorgsboliger, Havnegata ink strøm 9 080 kr
Havna Omsorgsboliger, Havnegata dobbel, ink strøm 9 696 kr
Sjølyst bo- og service Sjølystveien 8 ink strøm 7 969 kr
Sjølyst bo- og service., Sjølystveien10 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Leksvik:
Brynjarheim, Framnesveien 15 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien 17 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien19 (underetg.) 8 647 kr
Elvebakken, Framnesveien 1 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 3 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 5 6 348 kr
Elvebakken, Framnesveien 7 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 9 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 11 6 348 kr
Lundeng, Framnesveien 2 ink strøm 4 953 kr
Lundeng, Framnesveien 2 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Strandheim, Framnesveien 22 ink strøm 9 080 kr
Yttermyran hus A og B - ink strøm 7 696 kr
Yttermyran hus C - ink strøm 9 001 kr
Rønningstad 7 334 kr
Utleie Framnes 1. etg 155 kr/timen

 

 

 

 

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Telefon 74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.