Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunal bolig

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker som har problemer med å skaffe seg bolig på det private markedet. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kriterier for å få kommunal bolig

  • Du må ha lovlig opphold i Norge og ha bodd de to siste årene i Inder Fosen/Leksvik/Rissa kommuner
  • Du er ikke selv i stand til å skaffe deg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
  • Hvis du har utestående husleie utestående med kommunen fra tidligere leieforhold, må vi avklare dette før ny husleiekontrakt inngås.
  • Du må kunne oppfylle husleiekontrakten.

Søk kommunal bolig

Du finner søknadsskjema her.

Saksbehandling

Søknadene blir behandlet 1 gang pr. måned av boligrådet. Og hvis kriteriene er oppfylt og søker er i målgruppen for kommunal bolig, settes søkeren på venteliste for tildeling av konkret bolig når denne er ledig. Det tas hensyn til hva type bolig som er ledig, om det er en gjennomgangsbolig eller en bolig for spesielle grupper.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt

Postadresse
Indre Fosen kommune
Koordinerende enhet
Rådhusveien 13
7100 Rissa
 

Besøksadresse

Koordinerende enhet
Vinnasand 9
7120 Leksvik

Åpningstid
Klokka 09.00-15.00.

Se telefon og e-post her

Åpningstid
Klokka 09.00-15.00.

 

Leiepriser

Ordinære kommunale boliger Husleie per måned
Leksvik:
Damveien 2 solgt
Damveien 2 - sokkel solgt
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8b sokkel 4 820 kr
Kalvtrøveien 8A hovedleilighet 7 539 kr
Garasje Kalvtrøveien 8 etc 384 kr
Sagveien 5a 7 539 kr
Sagveien 5b 4 820 kr
Myragårdsveien 5 7 539 kr
Myragårdsveien 7 7 539 kr
Rissa:
Ytre Ringvei 37a– gnr. 122/173 100m² 7 577 kr
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m² 4 504 kr
Ytre Ringvei 35b – gnr. 122/174 - 60m² 4 504 kr
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 - 100m² 7 577 kr
Indre Ringvei 20a – gnr. 122/175 100m² 7 577 kr
Indre Ringvei 20b – gnr. 122/175 60m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 29a - gnr. 122/165 - 60m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m² 4 926 kr
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 -65m² 4 926 kr
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54m2 7 036 kr
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35m2 - hybel 4 100 kr
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51m2 7 049 kr
Rådhusveien 9a - gbnr 122/10 - 54m2 7 049 kr
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54m2 7 049 kr
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 - 54m2 7 049 kr
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m2 7 049 kr
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 857 kr
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5m2 9 109 kr
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 804 kr
Bregneveien 2d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 857 kr
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5m2 9 109 kr
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 857 kr
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 804 kr
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 857 kr
Stadsbygd:
Valsåmyra 8 - gnr 13.96 - 65m² 6 823 kr
Valsåmyra terrasse 2 gnr 13/117 - 45m² 6 610 kr
Valsåmyra terasse 3- gnr 13/117 - 45m² 6 823 kr
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13.117 - 60 m² solgt
Kløvertun:
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m2 6 657 kr
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m2 5 086 kr
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m2 6 657 kr
Vanvikan:
Åsaveien 4A 8 005 kr
Åsaveien 4C 8 005 kr
Åsaveien 4E 8 005 kr
Åsaveien 4F 8 005 kr
Åsaveien 4G 8 005 kr
Åsaveien 4H 8 005 kr
Åsaveien 4I 8 005 kr
Vanvikveien 12 - lærerbolig rekkehus 7 525 kr
Vanvikveien 16 – lærerbolig rekkehus 4 104 kr
Vanvikveien 11 - sokkel 3 987 kr
Vanvikveien13 - hovedetasje 3 987 kr
Vanvikveien 15 3 987 kr
Storekra 101 - Vanvikveien 8F 9 714 kr
Storekra 102 - Vanvikveien 8E 9 322 kr
Storekra 103 - Vanvikveien 8D 9 322 kr

 

 

 

 

 

Kontakt

Koordinerende tjenester
E-post
Mobil 417 02 450
Fant du det du lette etter?