Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Låneregler for folkebibliotekene i Indre Fosen

Vedtatt i Kulturutvalget 13.november 2018

Låneregler for folkebibliotekene i Indre Fosen kommune

Lånekort
Alle som bor i Norge og er over 15 år, kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved bibliotek i hele landet. Lånere uten norsk ID-nummer, og barn mellom 6 -14 år kan få lokalt lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger i Indre Fosen. Samme gjelder for skoler, barnehager og institusjoner som registreres på institusjonens navn og ansvarsperson.
Tap av lånekort skal straks meldes til biblioteket for å hindre misbruk. Nytt lånekort utstedes 
 mot gebyr, for tiden kr. 20,-.
Ved flytting, også innen kommunen, plikter kunden å melde fra om adresseendring.

Lånetid og forlengelse
Vanlig lånetid er 4 uker.
Unntak:
Populære titler med lang venteliste, musikk på CD og tidsskrift: 2 uker
Språkkurs: 8 uker
DVD: 1 uke
Lån kan fornyes inntil 2 ganger maksimal lånetid, dersom materialet ikke er reservert for andre.

Purring og erstatning
 1. purring sendes 14 dager etter at lånefristen er ute.
 2. purring sendes 14 dager etter første purring.
 3. purring går som regning fra Indre Fosen kommune ved Økonomiavd en måned etter andre purring.
 
 Erstatningsbeløp er:
 Materiale for voksne
 Bøker 400,-
 Lydbøker 400,-
 DVD/Blue-Ray 250,-
 CD  250,-
 Tidsskrift 100,-
 Seriebøker 150,-
 Materiale utlånt fra andre bibliotek 800,-

Materiale for barn
Bøker 300,-
Lydbøker 300,-
DVD/Blue-Ray 250,-
CD 250,-
Tidsskrift 100,-
Materiale utlånt fra andre bibliotek 800,-

Spesielt verdifulle bøker, deler av flerbindsverk, språkkurs, cd-rom og dataspill eller lignende vurderes særskilt.
   

Fant du det du lette etter?