Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Indre Fosen idrettsråd

Søk tilskudd

Kontakt

Møtedokumenter

Innkalling til årsmøte 27. oktober 2020 (PDF, 127 kB)

Referat styremøte 09.09.2020 (PDF, 101 kB)

 

Styret i Indre Fosen idrettsråd
Håvard Fjeldvær leder
Torun Skjervø Bakken nestleder
Berit Ramdal rådsmedlem
Marthe Småvik rådsmedlem
Anders Grande rådsmedlem
Gerd Åsta Bones rådsmedlem
Sigbjørn Oldren rådsmedlem
Tore Skånøy rådsmedlem/kasserer
Magni Iren Rabben rådsmedlem
Morten Lillemo rådsmedlem
Jon Erik Vollan rådsmedlem
Mari Thung varamedlem
Arnar Utseth varamedlem
 

 

 

Årshjul Idrett - Indre Fosen idrettsråd (IFIR)
 Måned/ uke Huskeliste Frister Ansvar
JANUAR Frist for innmelding av kandidater til kommunens kulturpris Jan Aktuelle lag
  Vedtatt prioritert handlingsplan for spillemidler sendes til fylkeskommunen 15.jan Kommunen
FEBRUAR Hederskveld for kultur og frivillighet (vanligvis 2.helga i februar)   Kommunen
MARS      
APRIL      
MAI

Årsmøte Indre Fosen idrettsråd

 

Mai

 

Idrettsrådet

JUNI      
JULI      
AUGUST      
SEPTEMBER Kursing i søknadsskjema for idrett 01.sep Kommunen og idrettsrådet
  Forhåndsgodkjenning av nye idrettsanlegg 15.sep Kommunen og aktuelle lag
OKTOBER Søknadsfrist for ulike kulturmidler; 01.okt  
 
  • Spillemidler
   
 
  • Aktivitetsmidler
   

 

  • Drift- og vedlikeholdsmidler idrettsanlegg
   
 
  • Strøm til lysløyper
   
 
  • Idrettsstipend - Stipend til unge, aktive idrettsutøvere
   
 
  • Hall- og baneleie
   
NOVEMBER Fordeling av aktivitetsmidler etter søknad   Idrettsrådet
  IFIR gjør sin prioritering av spillemiddelsøknadene   Idrettsrådet
DESEMBER Utbetaling av kommunale midler   Kommunen