Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Indre Fosen idrettsråd

Kontakt
Torun Skjervø Bakken (leder)
E-post: torun@fosenregionen.no
Mob: 901 64 913

 

Om idrettsrådet
Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i Indre Fosen kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Indre Fosen kommune. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Styret i Indre Fosen idrettsråd

   
Navn  Funksjon
Torun Skjervø Bakken leder
Sigbjørn Oldren nestleder
Line Leira rådsmedlem
Marthe Småvik rådsmedlem
Gerd Åsta Bones rådsmedlem
Jon Erik Vollan rådsmedlem
Arnar Utseth rådsmedlem
Randi Brødreskift  rådsmedlem
Jens Kåre Vågen rådsmedlem
Rainer Storheil rådsmedlem
Ole Johan Brovold 1. varamedlem
Marthe Ermegård Årli 2. varamedlem

 

Årshjul Idrett - Indre Fosen idrettsråd (IFIR)

 Måned/ uke Huskeliste Frister Ansvar
JANUAR Frist for innmelding av kandidater til kommunens kulturpris, frivilligpris og ungdomspris Jan Aktuelle lag
  Vedtatt prioritert handlingsplan for spillemidler sendes til fylkeskommunen 15.01 Kommunen
FEBRUAR      
MARS

Kulturuke 3. - 12. mars
Hederskveld for kultur og frivillighet  

12. 03 Kommunen
  Lagene avholder årsmøter   30.03 Lagene
APRIL Innmelding av nye idrettsanlegg 01.04 Kommunen
MAI

 

Lagene sender inn årsmelding til kommunen

Årsmøte Indre Fosen idrettsråd

 

01.05

 

Lagene

Idrettsrådet

JUNI      
JULI      
AUGUST      
SEPTEMBER Kursing i søknadsskjema for idrett 30.09 Kommunen og idrettsrådet
        
OKTOBER Søknadsfrist for ulike kulturmidler; 01.10  
 
  • Spillemidler
15. 10  
 
  • Aktivitetsmidler
15. 10  

 

  • Drift- og vedlikeholdsmidler idrettsanlegg
15. 10  
 
  • Strøm til lysløyper
15. 10  
 
  • Idrettsstipend - Stipend til unge, aktive idrettsutøvere
15. 10  
 
  • Hall- og baneleie
15. 10  
NOVEMBER Fordeling av aktivitetsmidler etter søknad   Idrettsrådet
  IFIR gjør sin prioritering av spillemiddelsøknadene   Idrettsrådet
DESEMBER Utbetaling av kommunale midler   Kommunen
       

 

Møtedokumenter

2022

Signert årsmøteprotokoll IFIR 2021 (PDF, 204 kB)
Årsmøtepapirer 2021 (PDF, 1022 kB)

2021

Referat styremøte nr 8 IFIR 21.10.21 (PDF, 101 kB)
Referat styremøte nr 7 IFIR 21.09.21 (PDF, 87 kB)
Referat styremøte nr 6 IFIR 08.09.21 (PDF, 119 kB)
Referat styremøte nr 5 IFIR 21.06.21 (PDF, 78 kB)
Referat styremøte nr 4 IFIR 01.06.21 (PDF, 89 kB)
Referat styremøte nr 3 IFIR 08.04.21 (PDF, 85 kB)
Referat styremøte nr 2 IFIR 04.03.21 (PDF, 86 kB)
Referat styremøte nr 1 IFIR 26.01.21 (PDF, 336 kB)

Signert årsmøteprotokoll IFIR 202 (PDF, 161 kB)0

2020

Signert årsmøteprotokoll IFIR 201 (PDF, 2 MB)9
Innkalling til ekstra årsmøte - Valg Indre Fosen Idrettsråd 2020 (PDF, 137 kB)
Indre Fosen idrettsråd - sakspapirer årsmøte 2019 v1.0 (PDF, 399 kB)
Referat rådsmøte 12.11.20 (PDF, 77 kB)
Innkalling til årsmøte 27. oktober 2020 (PDF, 127 kB)
Referat styremøte 121020 (PDF, 89 kB)
Referat styremøte 09.09.2020 (PDF, 101 kB)
Referat styremøte 22.04.20 (PDF, 96 kB)
Referat styremøte 23.01.20 (PDF, 104 kB)
Lovnorm for IF Idrettsråd 23.01.2020 (PDF, 56 kB)
 

2019

Referat styremøte 31.10.19 (PDF, 134 kB)
Referat styremøte 26.08.19 (PDF, 178 kB)
Protokoll fra årsmøtet 09.05.2019 (PDF, 876 kB)
Årsmelding 2018 (PDF, 433 kB)
Referat styremøte 04.02.19 (PDF, 375 kB)

Andre dokumenter

Idrettsstipend for ungdom - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021_ (PDF, 196 kB)
Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021_ (PDF, 301 kB)
Lov for Indre Fosen idrettsråd (PDF, 102 kB)