Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturminner

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Det gjelder også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminnerådet

 

Registrer kulturminner i Leksvik

 

Kulturplan (PDF, 2 MB)

 

Databaser og nettsider

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en tjeneste fra Riksantikvaren, og driftes av en redaksjon. Informasjonen om de fleste kulturminnene i Kulturminnesøk kommer fra kulturminnebasen Askeladden som forvaltes av Riksantikvaren. I tillegg til kulturminnene fra Askeladden er det over 5 000 kulturminner som er lagt inn av Kulturminnesøk-brukere, og her kan alle bidra med informasjon.

På Kulturminnesøk kan du søke etter steder, kulturminner eller emner, eller du kan utforske i kartet. Kjenner du til kulturminner som ikke er registrerte? Da kan du legge de inn i kartet og laste opp bilder. Du kan også legge til kommentarer, bilder og lenker på kulturminnene som allerede er registrerte.

Kirkebyggdatabasen

Forvaltnings- og dokumentasjonsverktøy for forvaltere av kirkebygg i Den norske kirke

Språkrådets side om stedsnavn

Fakta om stedsnavn, om navnsetting og skrivemåter.

Digitalt museum

Digitalt museum har også en facebookside.

På de norske museene finnes store og spennende samlinger. Tradisjonelt har disse først og fremst blitt presentert i museenes utstillinger og bøker. Store deler av samlingene har derfor sjelden eller aldri blitt vist for publikum.

Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking.

Immatriell kulturarv

Kulturrådet har laget en kunnskapsbank over levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i Norge. Ved å sende inn ditt bidrag til kunnskapsbanken er du med på å synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge, og øke kunnskapen om denne delen av kulturarven.

Kulmin

Kulmin er Sør-Trøndelag fylkeskommunes strategi for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett. Innholdet er det viktigste for oss og Kulmin er basert på den gode fortellingen. Fokus er våre møter med kulturminnene. I Kulmin dramatiserer vi kulturarven og gjør den levende gjennom tekst, lyd, video og bilde. Fortellingene er basert på vitenskap og kulturhistorisk og arkeologisk faktamateriale. Historiene formidles gjennom dramatisering, humor og andre fortellergrep.

 

Lokalhistoriske lag og foreninger

Stjørna Heimbygdslag http://www.stjorna.no/

Leksvik Historie- og museumslag: https://www.facebook.com/LeksvikHistorieOgMuseumslag/

Rissa Bygdemuseum: https://www.facebook.com/RissaBygdemuseum/

Museumslaget Staværingen: https://kystensarv.no/museumslaget

www.facebook.com/groups/321497717944144/

 

Lokalhistoriske facebooksider:

Gamle Rissa: https://www.facebook.com/groups/448974805289446/

Du veit du e fra Leksvika og gammel når du...: https://www.facebook.com/groups/321497717944144/