Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fordypningslab

FordypningsLab Fosen er et fordypningstilbud for elever i kulturskolene i Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune. FLF skal være en inspirerende arena hvor motiverte elever med særskilte forutsetninger møtes under ledelse av høyt kvalifiserte kulturskolelærere og eksterne mentorer. I tillegg ønsker vi å skape en læringsarena for kulturskoleelever og kulturskolelærere på tvers av kommunegrenser, der vi har fokus på kunstnerisk kvalitet, delingskultur, relasjoner og kontinuerlig utviklingsarbeid. Det undervises i musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.

Om Fordypningslab

Fordypningslab er et tilbud til elever som har lyst til å fordype seg mer innen sitt fag, enten det er musikk, dans, visuell kunst eller teater. Det vil i løpet av året bli hentet inn en ekstern mentor på hvert fagfelt. I tillegg til helgesamlinger sammen med de andre elevene i Fordypningslab, vil du også få ekstra oppfølging i din kulturskole.

Fordypningslab er for elever fra 12 år og oppover, og en elevplass i Fordypningslab koster det samme som kontingenten i kulturskolen.

I 2022/2023 er det i tillegg til kick-off, planlagt 4 helgesamlinger, to på høstsemesteret og to på vårsemesteret for musikk og dans. I tillegg blir det jobbet fram mot en forestilling/utstilling våren 2023. Innen visuell kunst og teater blir det arrangert tre workshops i løpet av skoleåret, en i hver kommune.

Kick-off i Å aktivitetshus 30.september klokka 17.00 – 20.00

 

Samlinger skoleåret 2022/ 2023:

1) Rissa 22.-23.10

2) Bjugn 19.-20.11

3) Åfjord 21.-22.01

4) Leksvik, 18.-19.03

Forestilling / utstilling Ørland 15.-16.04

 

Lærere i Fordypningslab 2022/2023:

Dans: Trine Onsøien, Sarah Jennings og Anne Halonen

Musikk: Ingvild Sandbakk Skjulstad, Ketil Klæbo, Rune Melvær, Ingunn Solem/Astrid Mjøen/Anne Grete Nyseter

Visuelle kunstfag: Solfrid Dyndahl

Teater: Solfrid Dyndahl

 

Følg Fordypningslab i sosiale media:

Facebook

Instagram

 

Har du spørsmål om Fordypningslab?

Ta kontakt med din kulturskolelærer, eller med rektor i kulturskolen Svein Buan.