Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Friplassordning

Du kan søke om friplass for elever i Indre Fosen kulturskole hvis familiens skattbare inntekt er lav.

Kravet for å få innvilget friplass på kulturskolen er at familiens inntekt (hele husholdningen) er under 4G 474.480,- (4G pr. 01.05.23).

  • Friplass innvilges etter søknad med vedlagt ligningsattest fra hele husholdningen og opplysninger om skatteklasse. Eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres fortløpende.
  • Det kan i utgangspunktet bare søkes om 1. stykk friplass pr. elev. Tildeling av elevplass forutsetter tilgjengelig ressurs i valgt disiplin.
  • Det må søkes om friplass for hvert skoleår, og søknader følger kulturskolens frister for inn- og utmelding. Dersom søknad innvilges for vårsemester, må det søkes på nytt påfølgende høst for å beholde elevplassen.
  • Friplass søkes ved å benytte skjema på kommunens hjemmesider; «søknad om friplass». Nødvendige dokumenter kreves som vedlegg.