Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppstart i kulturskolen

Da nærmer det seg oppstart for oss i kulturskolen også, og det har vi gledet oss lenge til !
Vi planlegger en gradvis åpning på de ulike undervisningslokasjonene våre, og dere vil bli kontaktet av den respektive lærer når tiden er inne for at vi kan starte opp. Vi gjør oppmerksom på at når dere blir kontaktet av lærer, så kan det bli snakk om oppstart på relativt kort varsel.

Når det gjelder timeplan og undervisningstidspunkt, kan det bli en del justeringer nå fram mot skoleslutt, dette for å imøtekomme smittevernforskriftene og for å finne løsninger med tanke på rom-bruk nå som alle elevene skal tilbake til skolen igjen. Men vi håper at vi sammen kan finne ordninger som kan fungere for de fleste.

Norsk kulturskoleråd har kommet med en oppdatert versjon av veileder for smittevern i kulturskolen som du kan lese mer om her.

Smittevern ved oppstart av Indre Fosen kulturskole

De fem pilarene for å bremse smittespredning i kulturskolens undervisning er:

1. Syke personer skal ikke være på kulturskolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

4. Ingen sambruk av instrument, utstyr, kostymer m.m.

5. Undervisnings-/øvingslokalet må være egnet.

De samme «reglene» som gjelder på skolen, gjelder også på kulturskolen:

Hygiene:

Elever og ansatte skal vaske hender:

· før dere drar hjemmefra og når dere kommer hjem

· når dere kommer til kulturskolen

· etter hosting/nysing

· etter toalettbesøk

· etter uteaktivitet

· ved synlig skitne hender

· Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.

Ustyr osv:

· Utstyr til bruk i fagene og på kulturskolen må ikke deles og ikke berøres av andre enn de som skal benytte dette.

· Kulturskolens stasjonære utstyr rengjøres før og etter undervisningstimen. (Denne rengjøringen er det lærerne som tar seg av)

· Eleven har med nødvendig utstyr hjemmefra til undervisningstimen. Utstyr skal ikke deles eller lånes av andre.

· Elevene tar med egen drikkeflaske/termos ved behov, og tar det med hjem etter timens slutt.

· Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke eller sekk under timen. Unntak er fag som benytter dette i undervisning.

· Hyller og skap benyttes minst mulig, dersom elevene ikke har egne plastbokser eller egne nøkler.

NB!

· Foreldre som følger elever til kulturskolen, bør levere eleven utenfor undervisningslokalet og vente ute til eleven er ferdig. Elever som har behov for assistanse til timen, avtaler dette med lærer på forhånd.

· Elever skal komme til avtalt oppmøtetidspunkt, ikke fem-ti minutter tidligere, dette for å unngå ansamling av elever inne i korridorer. Vi ønsker ikke at elevene venter inne i gangen.