Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturprisen

Klikk for stort bilde Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Indre Fosen kommune. 

Prisen skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter både det 'tradisjonelle' området: litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men også skapende fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne anlegg og interesser.  

 

Nominer kandidat til kulturprisen

Hvem kan få kulturprisen?

Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Indre Fosen kommune, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Den kan også tildeles lag og foreninger.

Hvordan avgjøres prisen?

Det er Kulturutvalget som beslutter om, og til hvem, prisen skal deles ut.

Hvordan nomineres kandidater?

Forslag på kandidater nominerer du på dette skjemaet til Indre Fosen kommune innen 7. januar.  

Retningslinjer

Vedtatt av Kulturutvalget 9. mai 2018. Kulturutvalget vedtok i mai 2018 Last ned retningslinjer for kulturprisen. (PDF, 84 kB)

1. Indre Fosen kommune bevilger hvert år kr. 10.000 til kulturpris.

2. Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Indre Fosen kommune. Den skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor det utvidede kulturbegrepet.

3. Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Indre Fosen, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Kulturprisen kan også tildeles lag og foreninger.

4. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan innen den frist som blir fastsatt, fremme forslag på kandidater til kulturprisen. Adgangen til å fremme forslag kunngjøres i god tid før en nærmere fastsatt frist. Forslag fremmes på eget elektronisk skjema.

5. Kulturutvalget vurderer innkomne forslag i samråd med ordføreren.  I tillegg deltar rådmannen eller den som utpekes fra administrasjonen. Kulturutvalget er ikke bundet til å velge en av de foreslåtte kandidatene, men kan på eget grunnlag foreslå om prisen kan deles ut det året og til hvem.  
 

 

 

Kontakt

Kine Larsen Kimo
kultursjef
E-post
Mobil 970 73 817
Fant du det du lette etter?