Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søke tilskudd

Søknadsskjemaene finner du i vår skjemaportal RettpåSak, "Kultur og Fritid". 

Aktivitetsmidler for barn og ungdom

Aktivitetsmidlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom et aktivt og variert ungdomskultur- og fritidsliv. Videre skal tildelingen bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som fremmer barn og ungdom både som publikum og utøvere, og som gir barn og unge positive kulturelle fritidsopplevelser.  HUSK at aktivitetsmidlene gjelder barn og ungdom. Dvs at det må spesifiseres, og evt voksne som er med på samme aktivitet må trekkes ut.

  • Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom 6-19 år, disse fordeles av Indre Fosen idrettsråd.  Retningslinjene kommer.

Søknadsfrist 15. oktober.

  • Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom 6-19 år. Disse søknadene er forbeholdt barne- og ungdomsorganisasjoner som speider, 4H, fritidsklubber, barneforeninger o.l., og disse søknadene behandles av Indre Fosen ungdomsråd. Disse fordeles av Indre Fosen ungdomsråd. Les retningslinjene for ungdomsrådet her. (PDF, 331 kB)

Søknadsfrist 15. oktober og 1. mars.

Støtte fra ungdomsrådet

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge kan gjennomføre spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. trivselstiltak, aktiviteter, mindre konserter, mindre kulturarrangement m.m. Denne tilskuddsordningen kan det søkes på gjennom hele året. Disse behandles av Indre Fosen ungdomsråd fortløpende. Les retningslinjene for ungdomsrådet her. (PDF, 331 kB)

Idrettsstipend - Stipend til unge, aktive idrettsutøvere

Midler tildeles aktiv idrettsungdom fra Indre Fosen kommune som har utmerket seg både lokalt og regionalt med gode prestasjoner.

Det kan søkes om støtte til aktivitet innen alle idrettsgrener - både sommer- og vinteridrett.

Øvre aldersgrense for tildeling er 25 år. Samme utøver kan i utgangspunktet ikke få midler mer enn tre ganger, men dette kan fravikes i spesielle tilfeller. Stipendene fordeles av Indre Fosen idrettsråd.

Søknadsfrist 15. oktober.

Kulturmidler musikk og teater

Lag og foreninger som driver med musikk og teater har en egen pott med midler. Disse midlene utløses ved medlemskap i Indre Fosen Musikk- og teaterråd. Innmelding skjer via leder og kontaktperson Odd Marvin Askjemshalten, tlf. 414 08 157.

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Søkerne må selv legge inn sine søknader med alle vedlegg via www.idrettsanlegg.no. Søknader som er sendt inn tidligere år, men som ikke har mottatt spillemidler må sendes inn på nytt med aktuelle vedlegg. Søknadsfrist: 15. oktober

Gjelder søknaden et nytt anlegg må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen innen 1. oktober. Anlegget må også være med i kommunal plan. 

Søknadsskjema: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søknadsfrist 15. oktober.

Tilskudd til drift- og vedlikehold / strøm lysløyper

Lag og foreninger i Indre Fosen kan søke om 1) midler til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg, og 2) midler til strøm i lysløyper.

Det som kan være med i søknaden til drift- og vedlikehold er betalte faktura/utgifter som: forsikring, servicer, utstyr, strøm, reparasjoner, renovasjon, generelt vedlikehold (maling, merking..) etc. Dugnad kan ikke tas med som utgift.

I søknad om midler til strøm i lysløyper er det dokumenterte strømutgifter påløpt fra oktober i fjor til september i år som kvalifiserer.  Strømutgifter fra og med oktober i år bli med i neste søknadsår.

Søknadsfrist 15. oktober.

Kulturfondet i Indre Fosen

Fondet skal bidra til at Indre Fosen Kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv.

Det skal være en prioritert målsetting at tiltak som fondet støtter stimulerer til å engasjere mange kulturutøvere og at kulturtiltaket kan formidles til et stort publikum. Videre skal fondet bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere.

Tiltakene som får støtte via kulturfondet, skal engasjere mange kulturutøvere og formidles til et stort publikum. Det tildeles årlig inntil kr 100 000 til prosjekter som stimulerer kulturlivet i Indre Fosen.

Les vedtektene for tildeling.  (PDF, 347 kB)

Søknadsskjema 2019 finner du her         

Søknadsfrist 1. desember.

 

Disse fikk prosjektstøtte fra kulturfondet i 2018:

UKE 33 (kunstprosjekt) – 30 000

Huskonsertene i Rissa – 30 000

Bygdekino Stadsbygd samfunnshus – 10 000

Seminar Brazz Brothers v/Hasselvika skolekorps – 30 000

 

 

 

Kontakt

Kine Larsen Kimo
kultursjef
E-post
Mobil 970 73 817
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.