Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ungdomsprisen

Klikk for stort bildeUngdomsprisen har som formål å tjene til inspirasjon for ungdom i Indre Fosen kommune, og skal i første rekke gå til enkeltungdommer, men også grupper som er bosatt i Indre Fosen.  

Nominer kandidat til ungdomspris

Hvem kan få ungdomsprisen?

Ungdomsprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Indre Fosen, men kan også tildeles lag og foreninger. Det er en forutsetning at de som får prisen er i alderen 12-20 år.

Hvordan avgjøres prisen?

Det er Ungdomsrådet som beslutter om, og til hvem, prisen skal deles ut.

Hvordan nomineres kandidater?

Forslag på kandidater nominerer du på dette skjemaet til Indre Fosen kommune innen 17. januar.  

Retningslinjer

Vedtatt av Kulturutvalget 9. mai 2018.

1. Indre Fosen ungdomsråd bevilger hvert år kr. 5.000 til ungdomspris.

2. Ungdomsprisen gis til ungdommer som har utmerket seg innen kultur, idrett eller frivillighet, som du mener fortjener en pris for sitt arbeid og engasjement  

3. Ungdomsprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Indre Fosen, men kan også tildeles lag og foreninger. Det er en forutsetning at de som får prisen er i alderen 12-20 år.  

4. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan innen den frist som blir fastsatt, fremme forslag på kandidater til ungdomsprisen. Adgangen til å fremme forslag kunngjøres i god tid før en nærmere fastsatt frist. Forslag fremmes på eget elektronisk skjema.  

5. Ungdomsrådet vurderer innkomne forslag. Ungdomsrådet er ikke bundet til å velge en av de forslåtte kandidatene, men kan på eget grunnlag foreslå om prisen kan deles ut det året og til hvem.