Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Ungdomsrådet

Indre Fosen ungdomsråd er ungdommenes største taleorgan i kommunen.

Ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ, som skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Indre Fosen - politikerne må imøtekomme rådet med saker som angår ungdommen. Rådet skal kjempe ungdommens sak i de kommunale organene, og arbeide for at Indre Fosen skal bli et bedre sted å leve.

Inkludering på alvor

 

Ungdomsrådets arbeidsområder

 • fremme barn og ungdoms interesser
 • hjelpe barn og ungdom å bli hørt på arenaer der beslutninger tas
 • være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og ungdom
 • kontrollere at kommunale organer også prioriterer barn og ungdom i saker som angår dem
 • ha tett kontakt med elevrådene på de ulike skolene i kommunen.

Ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalg, formannskap og kommunestyre.

Ungdomsrådet skal derfor få tilsendt sakspapirer fra disse organene.

Ungdomsrådet skal få konkrete oppdrag i samarbeid med administrasjonen og kommunestyret i saker som berører oppvekst, kultur og framtidsrettet utvikling av Indre Fosen.

 

Medlemmer

Ungdomsrådet i Indre Fosen har 14 medlemmer. Medlemmene må være mellom 13 og 19 år i det året de blir valgt, og bosatt i Indre Fosen kommune. 

Ungdomsrådet skal bestå av: 

 • 2 representanter fra Mælan skole
 • 2 representanter fra Stadsbygd skole
 • 2 representanter fra Åsly skole
 • 2 representanter fra Rissa videregående skole
 • 2 representanter fra Testmann Minne skole
 • 2 representanter fra Vanvikan skole
 • 2 representanter fra Leksvik videregående skole

Oversikt over medlemmer finner du på Innsyn. 

 

Møter

 • Ungdomsrådet har møte minst åtte ganger i året. Det kan også bli ekstraordinære i forbindelse med enkelte saker. Medlemmene får innkalling til møtet med saksliste, og eventuelle andre sakspapirer, minst en uke før møtedato. 
 • Møteplanen for Ungdomsrådet settes opp for hvert semester og sendes kommunens administrasjon samt andre relevante instanser. 
 • Ungdomsrådet står fritt til å invitere administrasjon, politikere eller andre relevante personer i forbindelse med ungdomsrådsarbeidet.

Klikk for stort bilde

Kontakt

Siri Kristine Størseth
ungdomskonsulent
E-post
Mobil 922 43 289