Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ungdomsrådet

Indre Fosen ungdomsråd er ungdommenes største taleorgan i kommunen.

Ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ, som skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Indre Fosen - politikerne må imøtekomme rådet med saker som angår ungdommen. Rådet skal kjempe ungdommens sak i de kommunale organene, og arbeide for at Indre Fosen skal bli et bedre sted å leve.

Inkludering på alvor

 

Ungdomsrådets arbeidsområder

 • fremme barn og ungdoms interesser
 • hjelpe barn og ungdom å bli hørt på arenaer der beslutninger tas
 • være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og ungdom
 • kontrollere at kommunale organer også prioriterer barn og ungdom i saker som angår dem
 • ha tett kontakt med elevrådene på de ulike skolene i kommunen.

Ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalg, formannskap og kommunestyre.

Ungdomsrådet skal derfor få tilsendt sakspapirer fra disse organene.

Ungdomsrådet skal få konkrete oppdrag i samarbeid med administrasjonen og kommunestyret i saker som berører oppvekst, kultur og framtidsrettet utvikling av Indre Fosen.

 

Medlemmer

Ungdomsrådet i Indre Fosen har 14 medlemmer. Medlemmene må være mellom 13 og 19 år i det året de blir valgt, og bosatt i Indre Fosen kommune. 

Ungdomsrådet skal bestå av: 

 • 2 representanter fra Mælan skole
 • 2 representanter fra Stadsbygd skole
 • 2 representanter fra Åsly skole
 • 2 representanter fra Rissa videregående skole
 • 2 representanter fra Testmann Minne skole
 • 2 representanter fra Vanvikan skole
 • 2 representanter fra Leksvik videregående skole

Oversikt over medlemmer finner du på Innsyn. 

 

Møter

 • Ungdomsrådet har møte minst åtte ganger i året. Det kan også bli ekstraordinære i forbindelse med enkelte saker. Medlemmene får innkalling til møtet med saksliste, og eventuelle andre sakspapirer, minst en uke før møtedato. 
 • Møteplanen for Ungdomsrådet settes opp for hvert semester og sendes kommunens administrasjon samt andre relevante instanser. 
 • Ungdomsrådet står fritt til å invitere administrasjon, politikere eller andre relevante personer i forbindelse med ungdomsrådsarbeidet.

Kontakt

Siri Kristine Størseth
ungdomskonsulent
E-post
Mobil 922 43 289