Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Elevråd

Slik foregår valgene til elevråd.

Hvem kan stille til valg?

Elever som har lyst til å stille til valg oppfordres til å holde en kort presentasjon for resten av klassen om seg selv og begrunne hvorfor vedkommende vil gjøre en god jobb i elevrådet og/eventuelt ungdomsrådet. Det er viktig at kontaktlærer/elevrådskontakten informerer godt i forkant om hva et verv i elevrådet og ungdomsrådet innebærer. Sørg for at det ikke er utelatt informasjon eller spørsmål hos elever før valg. 

Rutiner og kriterier for valgene

  • Hver klasse skal stemme fram to representanter fra sin klasse som skal sitte i elevrådet. I tillegg skal det velges to vararepresentanter.
  • Alle valg av elevrådsrepresentanter/vararepresentanter gjennomføres anonymt: Alle elevene får en lapp hver der de skal skrive to navn. Kontaktlæreren samler inn disse.
  • OBS: Det er lov til å stemme på seg selv.
  • De to som får flest stemmer blir tillitselever for klassen, og de to med nest flest stemmer blir vararepresentanter. Elevrådet bestemmer selv om vararepresentantene skal være med på elevrådsmøtene.
  • Kontaktlærer som gjennomfører valget har ansvar for å telle stemmene.
  • Hvis en eller flere i klassen motsetter seg offentliggjøring av stemmetallene, skal dette holdes hemmelig. Dette informeres om før valget gjennomføres. 

Hvis valg ikke gjennomføres

Hvis ingen elever stiller til valg, utsettes valget et par dager før det blir gjort et nytt forsøk. Hvis dette er tilfellet er det viktig at kontaktlærer/elevrådskontakten etterspør eventuelle spørsmål som forårsaker tilfellet av at ingen stiller til valg. Mangel på informasjon kan være tilfellet.
Dersom det blir en klasse uten representanter, må saken tas opp til diskusjon i elevrådet. Elevrådet må finne en løsning som gagner elevene. 

Andre tilfeller

  • Hvis flere kandidater får like mange stemmer, blir det omvalg.
  • Hvis det blir likt mellom flere kandidater også i andre valg, skal det trekkes lodd.
  • Hvis en av tillitselevene ikke fungerer, eller om vedkommende slutter, skal det holdes omvalg. Dette utføres på samme måte som det ordinære valget. 

 

Ungdomsrådsrepresentanter

Det velges to representanter og to vararepresentanter til å representere skolen i ungdomsrådet. Det bør ikke være representanter fra samme klasse.  Se Vedtekter for Indre Fosen Ungdomsråd. 


Evaluering

Valget evalueres i Ungdomsrådet på førstkommende møte etter valg på skolene er gjennomført. Det oppfordres til at elevrådet evaluerer valgprosedyren før gjennomgang i Ungdomsrådet.