Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Redusert åpningstid landbrukskontoret

Vi stenger telefon og kontor på onsdager og fredager. Dette skyldes reduksjon i budsjettrammen til landbrukskontoret. 

Næringsliv

Næringsavdelingen ligger direkte under kommunedirektøren og skal håndtere de lovpålagte oppgavene innenfor jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning, samt miljø. Avdelinga skal også ta seg av utviklingsoppgaver knyttet til samfunnsbygging, bolyst, bygdeutvikling, landbruk og utmark, stedsutvikling, boligtomter, fiber osv.

Kontakt Næringsavdelinga

Kontakt

Solli Tore
Arealsjef
E-post
Mobil 99 58 60 57
Dahle Torbjørn
Rådgiver næringsavdelinga
E-post
Mobil 93 87 00 94
Thomas Bergo
leder for Omstillingsprogrammet
E-post
Mobil 46 42 57 53