Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Infoskriv juni 2018

DYRK Fosen er et 3-årig prosjekt igangsatt av næringa, kommuner, fylkeskommune og fylkesmann.

Last ned nyhetsbrevet her (PDF, 264 kB), eller les teksten under. 

 

Etter en solid vinter i hele Fosen kom våren og våronna som et skudd med historisk høg
temperatur og mye sol. Kontinuerlig sommervær, full våronn, ny jordbruksavtale og påbegynt
førsteslått – alt dette i mai - er ikke hverdagskost!
I DYRK Fosen konstaterer vi at landbruket i regionen er i medvind! Årsveksten er godt i gang
og distriktslandbruket har større aksept enn på lenge i befolkning og politiske fora. DYRK
Fosen er et 3-årig prosjekt igangsatt av næringa, kommuner, fylkeskommune og fylkesmann for
å «booste» utviklinga i landbruket hele Fosen i ei tid med store satsinger på havbruk, forsvar,
vind og veg og hard konkurranse om arbeidskraft og ungdom. Landbrukskontorene og
landbrukets organisasjoner som TINE, Nortura, NLR er sentrale og samarbeidende i
gjennomføringa. Arbeidet koordineres av et prosjektteam.
DYRK Fosen skal bidra til at Fosenlandbruket øker matproduksjonen med 2 % årlig.

 

DYRK fosen skal:

1. Øke produksjon og verdiskapning i Fosen-landbruket

  • husdyrhold (storfe/småfe)
  • lokalmat/reiseliv
  • grønnsaker, bær
  •  

2. Jobbe aktivt med

  • rekrutteringa til Fosen-landbruket
  • omdømmet i og rundt Fosen-landbruket
  • kunnskap- og kompetanse i Fosen-landbruket

Fokus på å:

  • være produsentretta og bondestyrt
  • jobbe i etablerte strukturer og miljøer

 

Av satsinger og tiltak som det nå jobbes med i prosjektet kan nevnes:

Grønnsaker: Bistå Fosen Produsentlag med økt gulrotkvote (98 tonn) og nytt grønnsakslager
Lokalmat/reiseliv:
Fosen på Trøndersk matfestival 2018! Eget telt i Munkegata med ca 20
deltakere sammen som selger og profilerer blå og grønn mat fra Fosen.
Husdyr: Bistå bruksutbygging på enkeltbruk i alle kommuner. Spesielt fokus på regionens 140 små- og mellomstore melkebruk mht fornying og tilpassing til lausdrift. Arbeidet er i oppstartfasen.
Utmark: Vurdere etablering og utvikling av beitelag og se på økt utmarksutnytting
Drenering: Koordinere grøfteplanlegging og motivere til mer drenering og økt utnyttelse av tilskuddsordningen fra staten.
Jobbe med å etablere kommunale dreneringstilskudd i alle Fosen-kommuner. (Åfjord og Ørland har tilskuddsordning i år).
Omdømmearbeid:
Kontinuerlig informasjon og landbruksstoff fra hele regionen i Fosna-Folket og andre fora.
Landbruk på Fosen – felles nettportal
Kunnskap Landbruksutdanning på Fosen.Voksenagronomen i samarbeid med Skjetlein.


Har du spørsmål eller gode innspill til arbeidet i DYRK Fosen, ta kontakt med ditt landbrukskontor eller oss i prosjektteamet.
Med ønske om God Sommer!

Vennlig hilsen fra DYRK Fosen v/prosjektteamet:

Liv Heide og Torbjørn Dahle Prosjektmedarbeidere lokalmat/reiseliv
Bernt J. Stranden og Berit L. Andresen Prosjektmedarbeidere husdyr
Olaug Bach Prosjektmedarbeider grønnsaker/bær
Ketil Kvam Prosjektleder