Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt kan sendes inn her.

Søker må for 2018 oppgi produsentnummer og dyreholdsID: Det 10-sifrede produsentnummer består av: kommunenummer (4 siffer), gardidnr (4 siffer) og produsentløpenummer (2 siffer). 
DyreholdsID er et 7-sifret løpenummer som tildeles av Mattilsynet.

Husk kravet om dokumentasjon
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet.

Dette medfører at alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Søknadsfrist er 1. november. For hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt fylkesmannen i Trøndelag.

Kontakt

Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595
Solli Tore
Arealsjef
E-post
Mobil 995 86 057