Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Radioaktivitet og nedfôring

Dyr som beiter i de områdene i Norge som fikk mest nedfall av cesium etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 kan få for høye verdier av radioaktivitet i kjøttet til å bli godkjent som mat for mennesker. 
Radioaktivitetsnivået kan senkes betydelig ved å 'nedfôre' eller fôre med annen mat kraftfôr og fôr/gras fra innmarksbeite. 

Erstatningsordningen skal gi eiere av småfe og storfe som har beitet i utmark kompensasjon for kostnader ved tiltak for å redusere radioaktive stoffer i kjøtt slik at det kan benyttes til menneskemat.

Du kan lese mer om radioaktivitet og hvordan du kan søke om erstatning for nedfôringskostnader her.